โครงข่ายสื่อสาร กสท พร้อมรับภัยน้ำท่วม

โดย shyboy | 20 ตุลาคม 2554 เมื่อ 18:13 น. | อ่าน 39
กสท มั่นใจโครงข่ายหลักออกสู่ต่างประเทศ 2 ชุมสายใหญ่ทั้งบางรักและนนทบุรี ไม่กระทบ
ย้ำป้องกันชุมสายย่อยทุกจุดให้ใช้บริการได้จนกว่าไฟฟ้าดับ

     กสท มั่นใจโครงข่ายหลักออกสู่ต่างประเทศ 2 ชุมสายใหญ่ทั้งบางรักและนนทบุรี ไม่กระทบ ย้ำป้องกันชุมสายย่อยทุกจุดให้ใช้บริการได้จนกว่าไฟฟ้าดับ ด้านผู้บริหารเผยแนวทางช่วยเหลือลูกค้าทั้งการเชื่อมโยงLinkใหม่และสำรองสถานที่ทำงานชั่วคราว  พร้อมจัดทำข้อมูลชุมสายและบริการของ กสท ในพื้นที่ประสบภัยขึ้นเว็บไซต์ catflood.com

     นายวสันต์ เสนาะกรรณ์  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เปิดเผยว่า เนื่องจาก กสท เป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบโครงข่ายการสื่อสารรวมถึงชุมสายเชื่อมต่อทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีผลต่อความต่อเนื่องของการสื่อสารทั่วประเทศ   กสท จึงได้เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยครั้งนี้อย่างเต็มที่  

     “ กสท มีโครงข่ายที่จะออกไปต่างประเทศหลักๆ อยู่ที่อาคาร CAT TOWER บางรัก และศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี   ซึ่งพื้นที่นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2-3 เมตร และตัวอาคารสูงกว่าถนนอีก 1.5 เมตร และมีพนังกั้นน้ำกระสอบทรายอีกชั้นซึ่งเชื่อว่าจะสามารถรับน้ำท่วมได้ถึง2 เมตร  กรณีน้ำท่วมสูงกว่านั้นได้เตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมแล้ว  อีกส่วนหนึ่งที่ได้เตรียมรองรับคือระบบไฟฟ้า  โดยหากการไฟฟ้าฯ หยุดจ่ายกระแสไฟ  กสท ได้เตรียมเครื่องปั่นไฟหรือเจนเนอเรเตอร์พร้อมน้ำมันสำรองที่เพียงพอสำหรับ กสท บางรัก และนนทบุรี ที่จะสามารถเดินเครื่องต่อไปได้อีกประมาณ 10 วัน”

     นอกจากการเตรียมพร้อมตัวชุมสาย(node)หลักที่เป็นเกทเวย์ไปต่างประเทศแล้ว  สำหรับการให้บริการวงจรเชื่อมโยงของชุมสายต่างๆ ในพื้นที่ประสบภัย    นายวสันต์  กล่าวว่าทุกชุมสายของ กสท จะเปิดทำการเพื่อให้ลูกค้าที่ยังต้องการทำงานสามารถใช้งานวงจรสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมี 2 กรณีที่จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้คือน้ำท่วมสูง หรือ การไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟ
 
     “ในฐานะที่ กสท เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแก่ลูกค้าในนิคมฯ และลูกค้าในละแวกใกล้เคียง   เราจะเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะ shut down ระบบของเรา    หลักๆ คือเราจะรอการไฟฟ้าก่อน  ถ้าเขาทำการตัดไฟ  เราจึงจะเริ่มเข้าไป shut down ระบบ  ซึ่งวงจรของเราจะมีระบบแบ็คอัพ  ดังนั้นหลังจากไฟฟ้าดับแล้ว  ถ้าทางลูกค้ายังสามารถทำงานได้อยู่บ้าง ก็ยังคงได้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง”

     ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ  นายวสันต์ กล่าวว่าลูกค้าที่วาง Server ในศูนย์ CAT IDC (Internet Data Center) มีความปลอดภัยสูงซึ่งข้อมูลจะไม่สูญหายแน่นอน   เพราะทั้งระบบไฟและ ระบบTransmission ไม่อยู่ในจุดที่มีผลกระทบ    ส่วน Sever ที่ลูกค้าดูแลเองโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนั้น  เชื่อว่าทางฝ่าย IT ของลูกค้าแต่ละบริษัทมีความตื่นตัวในการเตรียมระวังเรื่องนี้ตั้งแต่แรก จึงไม่น่าจะมีการสูญหายเช่นกัน

      อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ลูกค้าอาจมีปัญหาในด้านสถานที่การทำงาน  กสท จึงมีแนวทางในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ตามปกติ   

     “ลูกค้าที่ต้องการออฟฟิศชั่วคราวในกรุงเทพฯ  กสท ได้เตรียมสำรองสถานที่เพื่อเป็นออฟฟิศให้และจัดเตรียม link ให้ใหม่เพื่อใช้ในการทำงาน   กรณีลูกค้าที่ย้ายออฟฟิศไปที่สาขาอื่นหรือในต่างจังหวัดจะสามารถทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเช่นกัน โดยเชื่อมต่อเข้ามายังServerที่ CAT IDC   หรือหากเป็นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต กสท จะมีหน่วยขายเป็นผู้ประสานการเชื่อมโยงLinkให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อกับ CAT IDC เพื่อให้ลูกค้าดำเนินงานได้ตามปกติในทุกที่   ปัญหาในภาวะน้ำท่วมทั้งลูกค้าและกสท ต่างได้รับผลกระทบไปด้วยกัน  ดังนั้นเรามองว่าเป็นการช่วยเหลือกันในสภาวะอย่างนี้”

      นายวสันต์ ยังเปิดเผยว่า กสท ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้บริการในสภาวะน้ำท่วม  (Service Continuity Network Operation Center) หรือ SCNOCเพื่อประสานงานการให้บริการในสภาวะน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 54 เนื่องจากตระหนักว่าการให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงน้ำท่วมหนัก  เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะต้องดูแลข้อมูลและสื่อสารให้เกิดความชัดเจน   เพื่อที่จะช่วยลดความเสียหายทั้งของลูกค้า และ กสท  ให้มากที่สุด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์

     “ ที่ผ่านมาศูนย์  SCNOCได้ติดตามสถานการณ์ชุมสายในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด และได้ประสานการส่งข้อมูลถึงผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที   สำหรับ กสท นั้นได้ปิดชุมสายในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑลแล้วกว่า 30 ชุมสาย  โดยส่วนใหญ่สามารถขนย้ายอุปกรณ์ได้ทันเวลาและมีความเสียหายในส่วนของอุปกรณ์น้อยมาก คือเฉพาะที่นิคมฯ สหรัตนนคร  ซึ่งคิดเป็นความเสียหายเพียง 2-3 %    โดยข้อมูลสถานะการให้บริการของชุมสายในพื้นที่ต่างๆ นี้เปิดให้ลูกค้า กสท หรือประชาชนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่  www.catflood.com “

About Author

shyboy

shyboy