CAT จัดคาราวานนำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย

โดย nookzz | 20 ตุลาคม 2554 เมื่อ 13:15 น. | อ่าน 5
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานนำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 3,000 ถุง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานนำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 3,000 ถุง ณ CAT สำนักงานใหญ่ หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554

สำหรับการจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือประชาชนของ CAT ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอำนวยความสะดวกในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่สื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศปภ.) ด้วยบริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ บริการอินเทอร์เน็ต CAT WiFi บริการ CAT CDMA และการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับ ศปภ. ตลอด 24 ชั่งโมง

นอกจากนี้ CAT ยังได้ร่วมบริจาคเงิน น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วม กับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการร่วมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

About Author

nookzz

nookzz

Partners