ทรูมูฟ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงข่าย และมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดย shyboy | 18 ตุลาคม 2554 เมื่อ 13:23 น. | อ่าน 5
จากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ ทรูมูฟ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงข่ายของทรูมูฟ ดังนี้

กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2554 – จากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ ทรูมูฟ ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องโครงข่ายของทรูมูฟ ดังนี้

•         สถานีฐานที่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากน้ำท่วม มีจำนวน 17 สถานี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน จ.อยุธยา โดยทรูมูฟจัดเตรียมทีมงานพร้อมเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาเมื่อปริมาณน้ำเริ่มลดลง

•         สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ทรูมูฟเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ดังนี้
–         ทรูมูฟได้สำรวจสถานีฐานทั้งหมด โดยทำการยกสถานีฐานที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่น้ำจะท่วมถึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
–         สำหรับชุมสายหลัก ได้ทำแนวป้องกันน้ำท่วมสูง 2.5 เมตร และเตรียมเครื่องสูบน้ำ กรณีมีน้ำรั่วเข้ามา
–         ทรูมูฟเตรียมเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ กรณีมีการตัดไฟ
–        ทรูมูฟจัดเตรียมศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังน้ำท่วม (war room) ทำหน้าที่ดูแลสถานีฐานและโครงข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นอกจากนี้ ทรูมูฟออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่

•         หลังจากเติมเงินทันทีหมายเลขละ 20 บาท ให้ลูกค้าที่เงินค่าโทรหมด และอยู่ในจังหวัดที่มีน้ำท่วมขั้นวิกฤต 10 จังหวัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2554 ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวยังสามารถโทร *937# เพื่อขอค่าโทรช่วยเหลือฉุกเฉินได้อีกสัปดาห์ละ 20 บาท เมื่อเงินค่าโทรหมด

•         ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุม 28 จังหวัด ทรูมูฟยังเพิ่มวันใช้งานทันที 30 วัน ให้ลูกค้าแบบเติมเงิน และงดเว้นการระงับสัญญาณให้ลูกค้าแบบรายเดือนที่ไม่สามารถชำระค่าบริการรายเดือนได้ตามกำหนด ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2554

•    ทรูมูฟเปิดจุดบริการโทรฟรีทุกเครือข่าย ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและศูนย์อพยพต่างๆ อาทิ ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต, ศูนย์ดอนเมือง, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ศูนย์อพยพ จ. ลพบุรี, อยุธยา เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สามารถติดต่อสื่อสารในช่วงภาวะฉุกเฉินและจำเป็น

•         ลูกค้าทรูมูฟสามารถโทรฟรี! หมายเลขฉุกเฉิน ได้แก่
–             1111 กด 5         สำนักนายกรัฐมนตรี
–             1784         สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
–             1669         สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริการแพทย์ฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลฟรี
–             1146         ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
–             1193         ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
–             1690         การรถไฟแห่งประเทศไทย
–             1129         สายด่วน กฟภ.
–             1460         สวยด่วนกรมชลประทาน
–             1490         สายด่วน บขส.สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด

•         ลูกค้าทรูมูฟส่ง SMS ฟรี! โดยพิมพ์ข้อความขอความช่วยเหลือส่งไปที่หมายเลข 4567892 ซึ่งทรูมูฟจะส่งข้อความไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ต่อไป

•         ทรูมูฟ มอบซิมให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) จำนวน 50 ซิม พร้อมค่าโทรซิมละ 10,000 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ติดต่อสื่อสารช่วยเหลือประชาชน

About Author

shyboy

shyboy

Partners