เอไอเอสชวนลูกค้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคเงินผ่าน SMS ครั้งละ 100 บาท

โดย shyboy | 17 ตุลาคม 2554 เมื่อ 17:05 น. | อ่าน 9
เอไอเอส เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน SMS ที่หมายเลข 4567898 ครั้งละ 100 บาท

    เอไอเอส  เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน SMS  โดยพิมพ์ “T” หรือข้อความใดๆ ส่งไปที่หมายเลข 4567898  ครั้งละ 100 บาท ทั้งนี้เอไอเอสจะนำเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดมอบให้ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ต่อไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners