ทรูคว้ารางวัลใหญ่ Seize the Change พร้อมกวาดอีก 6 รางวัลจากเวที Adman Awards 2011

โดย nookzz | 14 ตุลาคม 2554 เมื่อ 14:48 น. | อ่าน 14
ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย พฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย นำทีมคว้า 7 รางวัลจากเวที Adman Award & Symposium 2011

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย พฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และสื่อสารการตลาด  พร้อมด้วยเดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย นำทีมคว้า 7 รางวัลจากเวที Adman Award & Symposium 2011 จากโครงการ Let Them See Love ในชื่อผลงาน "The Organ Stories" ที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยรับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการบริจาคอวัยวะ โดยรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย

1. Seize the Change รางวัลไฮไลท์ของงาน ผลงานที่ครองใจผู้คนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นธีมหลักของการจัดงาน Adman 2011 ในครั้งนี้
2. Best of Print/Outdoor & Ambience สุดยอดผลงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง และสื่อแฝงในบรรยากาศ
3. Innovative Use of Media ในสาขา Use of Media Activation : Single หรือการวางแผนกลยุทธ์และการใช้สื่อโฆษณา ได้รับรางวัลประเภท Gold
4. Graphic Design  ในสาขา Single Exhibition & Live Events หรือการออกแบบนิทรรศการ งานส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลประเภท Gold
5. Outdoor & Ambience สื่อกลางแจ้งและสื่อแฝงในบรรยากาศ ในสาขา Campaign for Non-Conventional Media ได้รับรางวัลประเภท Gold
6. Public Relations & Event Marketing ในสาขา Consumer Interactive Event หรือแผนประชาสัมพันธ์ และ การตลาดประเภทกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตอบรับของผู้มาร่วมงาน ได้รับรางวัลประเภท Bronze
7. AD That Works รางวัลสำหรับผลงานการสื่อสารที่สร้างผลลัพท์ทางธุรกิจยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลประเภท Bronze

ทั้งนี้ โครงการ Let Them See Love "ต่อชีวิตต่อความสุข ให้อีกหลายชีวิต" เป็นโครงการที่ทรูจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้อันยิ่งใหญ่ นั่นคือการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ และให้คนในสังคมได้รับรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการบริจาคอวัยวะ เพราะ 1 ชีวิตที่จากไปในวันนี้ ไม่ใช่แค่เพียงนำอวัยวะไปช่วยต่อได้อีก 6 ชีวิต แต่ยังส่งผลถึงความสุขและอนาคตอันขยายเป็นวงกว้างอีกหลายชีวิตรอบข้างของผู้รับบริจาค

แคมเปญโฆษณาของโครงการ Let Them See Love ได้ถ่ายทอด "เรื่องราวชีวิตจริง" ของผู้ที่ได้รับการบริจาคอวัยวะผ่านการจัดแสดงประติมากรรมรูปหัวใจ ตับ ปอด ไตและดวงตา ทั้ง 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิดการให้ที่ยิ่งใหญ่ "Story of Giving Sculpture" รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและทุนทรัพย์ให้เกิดผลเป็นวงกว้างต่อไป

About Author

nookzz

nookzz

Partners