ดีแทคเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดย shyboy | 11 ตุลาคม 2554 เมื่อ 04:33 น. | อ่าน 16
ดีแทคจัดเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งช่วยตรงและร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10 ตุลาคม 2554 – ดีแทคจัดเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งช่วยตรงและร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

1. ดีแทคเติมเงินฟรีให้กับลูกค้าแฮปปี้ (ระบบเติมเงิน) รายละ 30 บาท จังหวัดอยุธยา ลพบุรี และนครสวรรค์ซึ่งมีจำนวนประมาณ 620,000 ราย เพื่อใช้งานโดยไม่ถูกตัดสัญญาณเฉพาะหน้า และมอบซิมฟรีจังหวัดละ 1,000 ซิม พร้อมเงินค่าโทรซิมละ 300 บาท สำหรับทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ในบริเวณ 3 จังหวัดดังกล่าว

2. ดีแทคจะตั้งศูนย์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โทรฟรี เติมเงิน ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ศาลากลางจังหวัดอยุธยา นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต พร้อมจัดทีมงานออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและกรุงเทพรอบนอกทั้งทางเรือและรถ โดยพื้นที่จังหวัดอยุธยาทางทีมงานดีแทคจะใช้เรือเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ แต่กรุงเทพรอบนอก เช่นสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ทีมงานดีแทคจะใช้รถเพื่อออกช่วยเหลือ

3. ดีแทคร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เชื่อมเครือข่ายสายรับร้องทุกข์ 1111 กด 5 กับคอลล์เซ็นเตอร์ 1678 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

4. ดีแทคร่วมมือกับศูนย์ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 รับเรื่องราวแจ้งเหตุน้ำท่วมและเรื่องราวเดือดร้อนทั่วไปจากผู้ประสบอุทกภัย

5. ดีแทคยืดวันชำระเงินและงดระงับบริการลูกค้ารายเดือนและเติมวัน 30 วันให้กับลูกค้าแบบเติมเงินที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 32 จังหวัดในรอบนี้ รวมจำนวนลูกค้าในพื้นที่ประมาณ 7 ล้านราย ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี

6. ดีแทคยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการใจดีให้ยืม สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน (แฮปปี้) ทั่วประเทศที่ใช้บริการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ค่าโทรหมดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลูกค้าแฮปปี้ที่ค่าโทรหมดสามารถยืมค่าโทรไปใช้ก่อนครั้งละ 30 บาท ผ่านบริการใจดีให้ยืมโดยกด *100 จากมือถือและทำตามขั้นตอนอัตโนมัติได้ทันที เมื่อลูกค้าเติมเงินครั้งต่อไประบบจะหักค่าโทรที่ยืมไว้ 30 บาทไม่คิดค่าธรรมเนียม ลูกค้าที่คืนค่าโทรแล้วสามารถยืมครั้งใหม่ได้

7. ดีแทคจัดทีมงานพิเศษเพื่อดูแลและติดตามระบบการรับ-ส่งข้อความ SMS สำหรับลูกค้าในช่วงนี้ เพื่อความเสถียรและทำให้มั่นใจในบริการรับ-ส่งข้อความมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อเครือข่ายการสื่อสารของดีแทค ในขณะนี้ได้รับการกระทบบางส่วน คือพื้นที่จังหวัดอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี รวมประมาณ 22 จุด โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมสูง ทั้งนี้ ดีแทคได้ส่งทีมงานเข้าประเมินสถานการณ์ รวมทั้งแก้ไข และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

About Author

shyboy

shyboy

Partners