เอไอเอส ดูแลเครือข่ายเต็มกำลัง พร้อมระดมความช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วม

โดย shyboy | 11 ตุลาคม 2554 เมื่อ 04:32 น. | อ่าน 7
เอไอเอส เผยถึงภาพรวมเครือข่ายในช่วงนี้ว่า เครือข่ายของเอไอเอสได้รับผลกระทบไม่ถึง 1% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดกระแสไฟฟ้า

10 ตุลาคม 2554 : นางวิไล  เคียงประดู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส  เปิดเผยถึงภาพรวมเครือข่ายในช่วงนี้ว่า “จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภาคกลางนั้น ภาพรวมเครือข่ายของเอไอเอสได้รับผลกระทบไม่ถึง 1% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งหากกระแสไฟฟ้ากลับมาก็จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ รวมถึงบางแห่งที่ระดับน้ำขึ้นสูง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ การขยายสัญญาณในพื้นที่ใกล้เคียงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และนำเอารถสถานีฐานเคลื่อนที่ไปให้บริการในจุดที่เป็นพื้นที่ช่วยเหลือ”

“โดยขณะนี้ทีมงานเอไอเอสทั้งหมดได้ร่วมแรงร่วมใจกันส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อาทิ
–    เบื้องต้น เตรียมวงเงินไว้มากกว่า 500,000 บาท เพื่อเติมเงินให้ลูกค้าในระบบพรีเพด ณ จังหวัดอยุธยา รวมถึงระงับการตัดสัญญาณลูกค้าโพสต์เพดในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
–    สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยติดตั้งเครือข่าย 3G และ Wifi พร้อมมีพนักงานร่วมเป็นช่องทางรับสายเพื่อรับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนผ่านทาง โทร. 1111 กด 5  รวมถึงสนับสนุนซิมการ์ดให้ทีมงานเพื่อใช้ประสานความช่วยเหลือ
–    ตั้งจุดให้บริการโทรฟรี และนำรถสถานีฐานเคลื่อนที่ไปให้บริการ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงทีมพนักงานที่ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานในศูนย์ดังกล่าว
–    ติดตั้งเครือข่าย Wifi  ณ ศูนย์ราชการอพยพของสาธารณสุข , ศาลากลาง จ.อยุธยา รวมถึงจัดตั้งโรงครัวเอไอเอสที่พนักงานเอไอเอสได้เป็นอาสาสมัครปรุงอาหารและมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
–    บริจาคเสื้อผ้า, น้ำดื่มมากกว่า 5,000 แพ็ค พร้อมเรือช่วยเหลือ ในพื้นที่อุทกภัย

“ทั้งนี้เอไอเอสจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมจะส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป”

About Author

shyboy

shyboy

Partners