ทรูมูฟซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศก่อนกำหนด

โดย shyboy | 22 กันยายน 2554 เมื่อ 11:54 น. | อ่าน 4
ทรูมูฟปลื้ม… ทำได้เกินคาด
ซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศก่อนกำหนดจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศได้มากกว่า 95 %

กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2554 – ตามที่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศ ก่อนกำหนดจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 ตามนโยบายของบริษัท   ที่จะชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงคืนทันทีเมื่อมีความพร้อมนั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการแสดงความจำนงที่จะขายคืนหุ้นกู้ในช่วงแรก ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศแสดงความจำนงขายคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2556 และ 2557 ได้มากถึงร้อยละ 98 และร้อยละ 95 ตามลำดับ    
 
นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศของทรูมูฟก่อนกำหนดในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศเป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถลดเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนขยายธุรกิจสื่อสารไร้สายของกลุ่มทรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย และบริษัทยังคงมุ่งมั่นลดภาระ หนี้สิน ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในระยะยาว  

About Author

shyboy

shyboy

Partners