ทรูมูฟ และ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค

โดย shyboy | 16 กันยายน 2554 เมื่อ 00:59 น. | อ่าน 12
ทรูมูฟ และ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2554 – คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง (ที่ 2 จากขวา) ประธาน และ นายชัยรัตน์ แสงอรุณ (ขวาสุด) อนุกรรมการ ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากซ้าย)  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ (ซ้ายสุด)  รองประธานกรรมการ/หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต และการพัฒนามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันในเชิงนโยบาย เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในประเทศเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา ทรูมูฟ ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างจริงจังมาโดยตลอด

About Author

shyboy

shyboy

Partners