ทรู ย้ำจุดเด่น องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการตลาดรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 3 ปีซ้อน

โดย nookzz | 12 กันยายน 2554 เมื่อ 13:29 น. | อ่าน 4
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) แสดงความยินดีกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2554นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) แสดงความยินดีกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร (กลาง) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2010 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ซึ่งทรูเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล A Decade of Excellence: Hall of Fame ในฐานะเป็นหนึ่งในสิบองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการเสนอชื่อต่อเนื่อง 10 ปี โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ขวาสุด) และ ศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี

นอกจากนี้ ทรู ยังเป็นหนึ่งในห้าองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในประเทศไทย (Innovation Excellence) โดยเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลนี้

ทั้งนี้ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2010 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและจัดอันดับความเป็นเลิศขององค์กรจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,000 บริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป

About Author

nookzz

nookzz

Partners