dtac 3G "ที่สุดของเทคโนโลยี คือ การเชื่อมความรู้สึกถึงกันอย่างราบรื่น"

โดย shyboy | 17 สิงหาคม 2554 เมื่อ 10:54 น. | อ่าน 10
ดีแทค เปิดตัวโฆษณา dtac 3G : life network ภายใต้แนวความคิด ‘ที่สุดของเทคโนโลยี คือ การเชื่อมความรู้สึกถึงกันอย่างราบรื่น"

About Author

shyboy

shyboy

Partners