สำนักงาน กสทช. ปฎิเสธข่าวกรณีนายสมชาติ รักษ์ถิ่นไทย

โดย shyboy | 8 สิงหาคม 2554 เมื่อ 16:56 น. | อ่าน 12
ตามที่ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ว่า นายสมชาติ รักษ์ถิ่นไทย ผู้แทนพนักงานชั้นผู้น้อยของสำนักงาน กสทช.ได้ไปแจกจ่ายเอกสาร


ตามที่ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ว่า นายสมชาติ รักษ์ถิ่นไทย ผู้แทนพนักงานชั้นผู้น้อยของสำนักงาน กสทช.ได้ไปแจกจ่ายเอกสารเรื่อง”กลุ่มอิทธิพลกำลังจะเข้ายึดกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของชาติ” ให้แก่สื่อมวลชน ณ รัฐสภา ในเอกสารมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ กสทช. นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบรายชื่อพนักงานทั้งหมดแล้ว ไม่ปรากฎชื่อ นายสมชาติ รักษ์ถิ่นไทย อยู่ในสารบบรายชื่อผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. แต่อย่างใด

About Author

shyboy

shyboy

Partners