ทรูมูฟ ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ

โดย shyboy | 8 สิงหาคม 2554 เมื่อ 04:23 น. | อ่าน 3
ทรูมูฟ ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง และจ.แพร่ โดยมีมาตรการ ดังนี้

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2554 – ทรูมูฟ ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง และจ.แพร่ โดยมีมาตรการ ดังนี้
•    มอบวันใช้งานเพิ่มอีก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ลูกค้าแบบเติมเงิน
•    งดเว้นการระงับสัญญาณ สำหรับลูกค้าแบบรายเดือนที่ไม่สามารถชำระค่าบริการได้ตามกำหนด ไปจนถึง 31 สิงหาคม  2554
•    โทรฟรี!* หมายเลขฉุกเฉิน 1784 ศูนย์กลางผู้ประสบภัยน้ำท่วม

* ในกรณีที่ลูกค้าแบบเติมเงิน เงินหมด ก็สามารถโทร 1784 ฟรี ได้เช่นกัน

About Author

shyboy

shyboy

Partners