ดีแทคเผยผลประกอบการแข็งแกร่งไตรมาส 2 ปี 2554 เติบโตระดับตัวเลข 2 หลัก ทั้งรายได้ EBITDA และ กำไรสุทธิ

โดย shyboy | 20 กรกฎาคม 2554 เมื่อ 17:46 น. | อ่าน 34
ดีแทค มีรายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2554 รวมทั้งสิ้น 19.7 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) เป็นผลจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการ รายได้จากบริการเสริม และการจำหน่ายสมาร์ทโฟน

20 กรกฎาคม 2554 – บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มีรายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2554 รวมทั้งสิ้น 19.7 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) เป็นผลจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการ รายได้จากบริการเสริม และการจำหน่ายสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ยังมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเลื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสนี้เป็นจำนวน 6.9 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  คิดเป็นอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 35 อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ และมาตรการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ดีแทค ยังมีกำไรสุทธิ 3.0 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสามารถสร้างกระแสเงินสด 6.0 พันล้านบาท (นิยามโดยกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ลบด้วย รายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือ CAPEX)

ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2554 ดีแทค มีจำนวนลูกค้าใหม่จำนวน 384,000 ราย ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้ารวม 22.7 ล้านราย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ผลประกอบการของบริษัท ในช่วงครึ่งปีแรก แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของรายได้ โดยเฉพาะการเติบโตของรายได้จากบริการเสริม ซึ่งเรายืนยันในแผนที่จะเปิดให้บริการ 3G ในย่านความถี่ 850 MHz ในไตรมาสที่ 3 นี้ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังคง  ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความแข็งแกร่งของ ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก เราจึงปรับเป้ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นที่ระดับประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท”

About Author

shyboy

shyboy

Partners