ดีแทค มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้า พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างสร้างสรรค์

โดย shyboy | 6 กรกฎาคม 2554 เมื่อ 15:53 น. | อ่าน 1
ดีแทค ยืนยันความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำเสนอบริการที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย

6 กรกฎาคม 2554 – ดีแทค ยืนยันความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำเสนอบริการที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “ประเด็นการครอบครองธุรกิจโดยต่างชาตินั้นได้ถูกยกขึ้นมากล่าวถึงก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งในช่วงการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อการการประมูลใบอนุญาต 3จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งผลจากการตรวจสอบอย่างละเอียด ในครั้งนั้นได้ยืนยันคุณสมบัติของดีแทคในฐานะบริษัทไทย ดีแทค มุ่งมั่นที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องใน ประเทศไทย เพื่อลูกค้ากว่า 22.3 ล้านคน และคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของดีแทคเชื่อมั่นว่า หากกระบวนการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส และยึดตามหลักเกณฑ์ของการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้ว จะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของดีแทค รวมทั้งลูกค้า และอุตสาหกรรมโดยรวม”

“ข่าวความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่ทางคณะทำงานการตรวจสอบข้อมูล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศถึงผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้น ดีแทครู้สึกผิดหวัง และมองเห็นถึงวิธีการที่เลือกปฏิบัติ เรายืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของไทยทุกประการ รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ในกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัย”

ดีแทคได้แสดงความมุ่งมั่นตลอดมาต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ โดยตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ดีแทคได้ลงทุนในประเทศไทยไปแล้วมากกว่า 1 แสน 3 หมื่นล้านบาท และก่อให้เกิดส่วนแบ่งรายได้ต่อ บมจ. กสท. โทรคมนาคม มากกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงรายได้ในรูปแบบอื่นๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในประเทศไทย”

ดีแทค ยืนยัน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างสูงสุด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย  ด้วยความร่วมมือจากกระทรวง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และปฏิวัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้ก้าวสู่ระดับแนวหน้า และไม่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน

“ดีแทค ขอย้ำว่าการให้ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังไม่ครบสมบูรณ์ รวมทั้งคำกล่าวหาบริษัทฯ ในรูปแบบต่างๆ นั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบนี้ จะให้ความเคารพต่อกระบวนการ และกฏเกณฑ์ในการตรวจสอบ”

About Author

shyboy

shyboy

Partners