ทรูมูฟ เข้าพบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม กรณีคดีดีแทค ทำผิดกฎหมายไทย

โดย shyboy | 1 กรกฎาคม 2554 เมื่อ 16:32 น. | อ่าน 72
ตัวแทนจาก ทรูมูฟ เข้าพบพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวน ที่ดีแทคแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จว่าเป็นบริษัทไทย

1 กรกฎาคม  2554 : นางศุภสรณ์  โหรชัยยะ (ขวา)  ตัวแทนบริษัท ทรู มูฟ จำกัด เข้าพบพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดย พล.ต.ต.ปัญญา มาเม่น (ซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในชั้นสอบสวน  หลังยื่นแจ้งความตำรวจกองปราบปรามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ให้ดำเนินคดีดีแทค ที่แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จว่าเป็นบริษัทไทย เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ โดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 36-37 รวมทั้งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ในการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน นอกจากนี้ ยังยื่นแจ้งความให้ดำเนินคดีกลุ่มบุคคล และกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนและ เอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลให้สามารถทำธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าวอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy