วัน-ทู-คอล! ชวนวัยโจ๋โชว์กึ๋น ชิงทุนการศึกษา 4.5 แสนบาท ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจประเภท "ถั่ว"

โดย shyboy | 1 กรกฎาคม 2554 เมื่อ 16:25 น. | อ่าน 14
วัน-ทู-คอล! เดินหน้าสานต่อโครงการประกวดเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ "วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นในตอน "ติดปีก BEAN… ต้องคิดแผนให้ดี วางแผนให้ชัวร์!"

วัน-ทู-คอล! เดินหน้าสานต่อโครงการประกวดเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ “วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นในตอน “ติดปีก BEAN…ต้องคิดแผนให้ดี วางแผนให้ชัวร์!” ชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาวัยโจ๋ โชว์กึ๋นไอเดียอิสระ เขียนแผนพัฒนาสินค้า OTOP ประเภท “ถั่ว” ชิงทุนการศึกษา 4.5 แสนบาท เริ่มสมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ส.ค.54 โดยมี 2 ศิลปินชื่อดัง ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ และ อเล็กซ์ เรนเดล ร่วมเชิญชวนน้องๆ ด้วย

 วัน-ทู-คอล! จัดโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ “วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ร่วมกันทำงานเป็นทีมเวิร์ค พร้อมกับหาประสบการณ์นอกตำราจากการประลองไอเดียอิสระเขียนแผนพัฒนาธุรกิจ  โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เห็นได้จากตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดมากถึงกว่า 500 ผลงาน / ปี และมีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 10,000 คน / ปี ซึ่งแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด มีผู้ประกอบการ OTOP บางรายนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าได้จริงด้วย

และวันนี้เพื่อสานต่อกิจกรรมสำหรับวัยทีนในระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง วัน-ทู-คอล! จึงเดินหน้าจัดโครงการ “วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  ในหัวข้อ “ติดปีก BEAN ต้องคิดแผนให้ดี วางแผนให้ชัวร์” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 450,000 บาท โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความท้าทายและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นั่นคือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะต้องมี “ถั่ว” เป็นส่วนผสมหลัก

ทั้งนี้เนื่องจาก “ถั่ว” เป็นพืชที่มีการบริโภคทุกประเทศทั่วโลก เพราะจัดว่าเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกาย โดยในถั่วบางชนิดสามารถนำมาทดแทนเนื้อสัตว์ได้ บางชนิดสามารถนำมาสกัดเพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ซึ่งในประเทศไทยมีถั่วพื้นบ้านมากถึง 30 ชนิด  จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่แปรรูปจากถั่วมีอยู่เป็นจำนวนมาก และครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการ OTOP บางส่วนยังเผชิญกับปัญหาในเรื่องการทำแผนการตลาด และขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ

ดังนั้น วัน-ทู-คอล! จึงเล็งเห็นว่าโครงการ “วัน-ทู-คอล! แบรนด์เอจ อวอร์ด” จะเป็นประโยชน์ทั้งกับนิสิต นักศึกษา ที่มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยพัฒนาสินค้า นอกจากนี้ยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้ตลาดผลิตภัณฑ์ถั่วให้เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวได้เปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจร่วมกลุ่มกันสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ในสถาบันเดียวกับผู้เข้าร่วมประกวดให้คำรับรอง โดยแต่ละทีมจะต้องเลือกสินค้า OTOP ประเภทถั่วในภูมิลำเนาเดียวกับสถานศึกษามาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นแผนธุรกิจ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาค จะได้รับความรู้และมุมมองทางการตลาดใหม่ๆ จากกูรูชื่อดังแวดวงการตลาด ในกิจกรรม Camp Workshop เพื่อให้น้องๆ ผู้เข้าแข่งขัน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับตลอดทั้งโครงการ ไปต่อยอดพัฒนาแผนการธุรกิจในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและช่วยเหลือสังคม

นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสมัครพร้อมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ส.ค. 54 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.12callbrandageaward.com   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-129-3857-8

About Author

shyboy

shyboy

Partners