การถือหุ้นของเทเลนอร์ กรุ๊ป ในดีแทคเป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบในประเทศไทย

โดย shyboy | 14 มิถุนายน 2554 เมื่อ 16:44 น. | อ่าน 8
การถือหุ้นของเทเลนอร์ กรุ๊ป ในดีแทคเป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบในประเทศไทยดีแทค เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทยและมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทต่อสาธารณะ

การถือหุ้นของเทเลนอร์ กรุ๊ป ในดีแทคเป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบในประเทศไทยดีแทค เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทยและมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทต่อสาธารณะอีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

เทเลนอร์ กรุ๊ป เข้าใจว่ารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือหุ้นการครอบงำกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมยังคงเป็นแค่ร่างซึ่งต้องผ่านขบวนการพิจารณาและอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

เทเลนอร์ กรุ๊ป ใคร่ย้ำจุดยืนของบริษัทที่ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยและบริษัทได้ให้การสนับสนุนดีแทคมาโดยตลอดในการให้บริการ 3G อย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคไทย

เทเลนอร์ กรุ๊ป คือ บริษัทที่ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของโลกโดยมีการลงทุนเพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมใน 11 ประเทศ ทั้งนี้ เทเลนอร์ กรุ๊ป ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับประกอบกิจการภายใต้กฏระเบียบในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนมาโดยตลอด

About Author

shyboy

shyboy

Partners