บีเอฟเคที ลงนามร่วมกับ หัวเหว่ย ขยายโครงข่าย HSPA ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

โดย nookzz | 23 พฤษภาคม 2554 เมื่อ 16:29 น. | อ่าน 25
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ SUPPLY & SERVICE กับ บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ SUPPLY & SERVICE กับ บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย โดย มร. ริชาร์ด จาง กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สถานีฐาน (UTRAN) และอุปกรณ์ Transmission ในโครงการเฟส 1 เพื่อเดินหน้าขยายโครงข่าย HSPA และระบบสถานีฐานของบีเอฟเคที รวมทั้งวางโครงข่าย Backhaul  โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบีเอฟเคที  โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งและให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และภาคเหนือ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ

About Author

nookzz

nookzz

Partners