จี้เอกชนยุติเงื่อนไขผิดกฎหมายให้บริการเปลี่ยนเครือข่ายเบอร์เดิม

โดย shyboy | 6 พฤษภาคม 2554 เมื่อ 15:36 น. | อ่าน 19
สบท.เตือนเอกชนตบเกียร์ เร่งบริการคงสิทธิเลขหมายทั่วประเทศ พร้อมจี้ยกเลิกเงื่อนไขที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้หมดโดยเฉพาะการบังคับให้อยู่รายเดิม 90 วัน เพราะหน่วยงานกำกับดูแลไม่เคยมีมติเห็นชอบ


สบท.เตือนเอกชนตบเกียร์  เร่งบริการคงสิทธิเลขหมายทั่วประเทศ  พร้อมจี้ยกเลิกเงื่อนไขที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้หมดโดยเฉพาะการบังคับให้อยู่รายเดิม 90 วัน เพราะหน่วยงานกำกับดูแลไม่เคยมีมติเห็นชอบ

นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่า  นับจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2553 จนถึงขณะนี้ถือว่าการให้บริการคงสิทธิเลขหมายหรือเปลี่ยนเครือข่ายใหม่ใช้เบอร์เดิมได้เริ่มดำเนินการมาเกือบครึ่งปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศอีกทั้งยังจำกัดจำนวนเลขหมายในการให้บริการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งว่าน่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ทั่วประเทศในเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้สบท.ยังได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า บริษัทได้อ้างเงื่อนไขในการโอนย้ายเครือข่ายใหม่เบอร์เดิมว่า ต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นระยะเวลา 90 วัน ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน เนื่องจากย้ายไปเจอคุณภาพบริการที่แย่ แต่ต้องทนอยู่ต่อไปอีก  90 วัน

“ผู้บริโภคร้องเรียนว่า ได้ใช้บริการคงสิทธิเลขหมายไปยังเครือข่ายใหม่แต่เจอปัญหาคุณภาพสัญญาณใช้บริการไม่ได้  แจ้งบริษัทให้แก้ไขเพิ่มจุดรับส่งสัญญาณ บริษัทก็บอกว่าไม่คุ้ม แต่พอบอกว่างั้นขอใช้สิทธิย้ายเครือข่ายใหม่ บริษัทก็อ้างว่าไม่ได้เพราะกทช.ให้อยู่กับรายเดิม 90 วัน แล้วจะให้ผู้บริโภคอยู่อีก 90 วันเพื่ออะไร ทั้งที่ใช้บริการไม่ได้  อีกทั้งกทช.หรือ กสทช. ยังไม่เคยเห็นชอบกับเงื่อนไขนี้  ” นายประวิทย์กล่าว

ผอ.สบท.กล่าวต่อไปว่า การที่ผู้ให้บริการกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นเวลา 90 วัน เป็นประเด็นที่ขัดต่อกฎหมาย เนื่องจากมติที่ประชุมกทช.เพียงเห็นชอบในหลักการการกำหนดเงื่อนไขการโอนย้ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวม และยังไม่มีมติเห็นชอบในรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุม กทช. ยังระบุไว้ชัดเจนว่า การที่ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการโอนย้ายของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้อง

“เงื่อนไขที่กำหนดขึ้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามกฎหมายมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ข้อ 32 ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาในเวลาใดก็ได้โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ดังนั้นการผูกมัดให้ผู้บริโภคต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิม 90 วัน จึงขัดกับกฎหมาย ซึ่งสบท.จะได้ทำเรื่องถึง เลขาธิการกสทช. เพื่อเสนอให้มีคำสั่งให้ผู้ให้บริการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป” นายประวิทย์กล่าว    

About Author

shyboy

shyboy

Partners