ดีแทคยันต้องการการแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสากรรมและผลักดันเมืองไทยให้เดินหน้า

โดย shyboy | 29 เมษายน 2554 เมื่อ 16:19 น. | อ่าน 16
ดีแทค ยืนยันจุดยืนในการพัฒนาการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายใต้โครงสร้างและกฎระเบียบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพฯ – 29 เมษายน 2554 – บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ “ดีแทค” ยืนยันจุดยืนในการพัฒนาการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยภายใต้โครงสร้างและกฎระเบียบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยคำร้องที่ดีแทคยื่นต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฏหมายของสัญญาระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการร่วมลงทุนเพื่อให้บริการสื่อสารในระบบซีดีเอ็มเอและเอชเอสพีเอในวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้มีการตรวจสอบ ทางกฎหมายต่อการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจ ลูกค้า นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “ดีแทคสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างในด้านกฏระเบียบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บริโภคและประเทศไทย  เราเชื่อว่าสัญญาระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการสื่อสารรายอื่น ๆ รวมถึงดีแทคด้วย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม”

ดีแทค ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฏหมายของสัญญาระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการร่วมลงทุนเพื่อให้บริการสื่อสารในระบบซีดีเอ็มเอและเอชเอสพีเอ  และยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ กสท โทรคมนาคม ระงับการดำเนินการต่างๆ  ภายใต้สัญญาดังกล่าวจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งหมดจะได้ทำการตรวจสอบและรับรองการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อปกป้องประชาชนจากผลกระทบของการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว

ความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่นๆ
กสท โทรคมนาคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในการให้บริการ 3จี และไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเข้าร่วม

ไม่สอดคล้องกับหลักการแข่งขันทางธุรกิจ
การดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวระหว่าง กสท และทรู ก่อให้เกิดการผูกขาดในตลาดบริการสื่อสารเอชเอสพีเอ และผู้บริโภคจะได้รับความเดือดร้อนจากราคาและคุณภาพที่ไม่เป็นธรรม

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
การดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวระหว่าง กสท และทรู ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ มาตรา 46 และพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ

ปกป้องประโยชน์ของสาธารณชน

ดีแทคเชื่อว่าสาธารณชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่ดีแทคยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ กสท โทรคมนาคม ระงับการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสื่อสารเอชเอสพีเอเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำตัดสินจากศาล  คำร้องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าว และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการของกสท โทรคมนาคม ฉะนั้น จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการซีดีเอ็มเอซึ่งเป็นลูกค้าของ กสท

****************************


dtac affirms fair, transparent competition to stimulate progress in telecom industry and move Thailand forward

Bangkok – April 29, 2011
– Total Access Communication PLC (dtac) affirms its stance to promote the sustainable development of telecommunication services in Thailand based on a transparent, fair and efficient regulatory framework. dtac’s move on the lawsuit against CAT Telecom on CDMA and HSPA agreements (the Transaction) on April 25, 2011 aims at seeking a judicial review of the Transaction in an effort to protect the interest of its business, customers, shareholders and various stakeholders.

Mr. Jon Eddy Abdullah, Chief Executive Officer, Total Access Communication PLC (dtac) said that “dtac supports an establishment of a transparent, fair and efficient regulatory framework to create a fair treatment and competition for the best benefits of the consumers and the country.  We believe that the Transaction is anti-competitive, unlawful and discriminatory against other operators, including dtac, and thus distorts the competition and prevents a sustainable development of the telecom industry.”
dtac filed a plaint with the Central Administrative Court on April 25, 2011 to seek judicial review of the legality of the Transaction . To prevent the public from any damage as a result of the Transaction, dtac also petitioned the court to issue an injunction order requiring CAT Telecom to refrain from proceeding with HSPA upgrade under the Transaction until the final court verdict is issued. The injunction petition does not have any impact on existing CAT-Hutch CDMA subscribers.

Discriminatory treatment against other operators
CAT has given opportunity only to one operator to provide 3G services and has not prescribed the process to allow other operators to participate.

Anti-competitive
The Transaction would result in the monopoly of the HSPA market. Consumers will unavoidably suffer from non-competitive prices and quality.

Legality Issue
The Transaction is not in compliance with Section 46 of the Frequency Act B.E. 2553, the State-Private Participation Act B.E. 2535 and the competition law.

Public interest
dtac believes that it is in the best interest of the public to petition the court to order CAT Telecom to refrain from further proceeding with the HSPA upgrade under the Transaction until the verdict is issued. The petition aims at preventing the public from suffering any damages as a result of the Transaction. The petition does not affect the CDMA services that CAT Telecom is currently providing, thus no impact to existing CAT-Hutch CDMA subscribers.

About Author

shyboy

shyboy

Partners