ซัมซุงช่วยภาคใต้ผ่านแคมเปญ "ซัมซุงห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม"

โดย shyboy | 29 เมษายน 2554 เมื่อ 01:39 น. | อ่าน 10
ซัมซุงส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมภาคใต้ผ่านแคมเปญ "ซัมซุงห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม" มอบบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงทุกชนิดฟรี

กรุงเทพฯ (28 เมษายน 2554) – ซัมซุงส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมภาคใต้ผ่านแคมเปญ“ซัมซุงห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม” มอบบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุงทุกชนิดฟรี พร้อมส่วนลดอะไหล่ 50% ณ ศูนย์บริการซัมซุงใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พ.ค.นี้

มร. ชุงโร ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้ส่งผลให้พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด อันได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเสียหายเป็นจำนวนมาก ซัมซุงในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบอันเกิดจากความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทรัพย์สินที่ประเมินค่ามิได้ดังกล่าว จึงเร่งดำเนินการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยที่ผ่านมาซัมซุงได้ทำการมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้”

นอกจากนี้ซัมซุงได้ส่งแคมเปญ “ซัมซุงห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย โดยผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้สามารถนำสินค้าซัมซุงทุกชนิดมารับบริการซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าบริการ พร้อมรับส่วนลดสำหรับค่าอะไหล่ 50% โดยลูกค้าซัมซุงสามารถไปใช้บริการดังกล่าวได้ ณ จุดให้บริการของซัมซุงสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่วันนี้ – 25 พ.ค.นี้

จุดรับส่งเครื่อง (Drop Point) ทั้งหมด 15 แห่ง ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ศูนย์บริการซัมซุง สุราษฎร์ธานี, ศูนย์บริการซัมซุง เกาะสมุย, บริษัทไพศาล สุราษฎร์ธานี จำกัด,บริษัท สิริสินเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท สิริสินเทรดดิ้ง จำกัด เกาะสมุย, บริษัท แก้วทีวีการไฟฟ้า จำกัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช : บริษัทสุรจิตทุ่งสง จำกัด, บริษัทนิวเทคนิค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2005 (อ้อมค่าย) จำกัด, บริษัทนิวเทคนิค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2005 (นาหลวง) และห้างหุ้นส่วนจำกัดนครดีซี
จังหวัดกระบี่ : ศูนย์บริการซัมซุง, ห้างไทยนิยม, ห้างไทยนิยม (ตลาดเก่า), บริษัท แก้วทีวีการไฟฟ้า จำกัด, หจก.เพชรพนมรุ้ง

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุงโทร.0-2689-3232 หรือโทรฟรีจากโทรศัพท์บ้าน 1800-29-3232

About Author

shyboy

shyboy

Partners