ดีแทคเผยผลประกอบการแข็งแกร่งในไตรมาส 1 ปี 2554

โดย shyboy | 28 เมษายน 2554 เมื่อ 23:46 น. | อ่าน 10
ปรับเป้าเติบโตเพิ่ม
เติบโตระดับตัวเลข 2 หลัก ทั้งรายได้ EBITDA และ กำไรสุทธิ

28 เมษายน 2554 – ดีแทคเผยผลประกอบการแข็งแกร่งในไตรมาส 1 ปี 2554

ดีแทคมีรายได้ในไตรมาสแรกของปี 2554 รวมทั้งสิ้น 19.7 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) เป็นผลจากการเติบโตของบริการเสริม และการจำหน่ายสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ยังมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเลื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสแรก เป็นจำนวน 7.2 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  คิดเป็นอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ และมาตรการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ดีแทค ยังมีกำไรสุทธิ 3.3 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสามารถสร้างกระแสเงินสด 6.9 พันล้านบาท (นิยามโดยกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ลบด้วย รายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือ CAPEX)

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 ดีแทค มีจำนวนลูกค้าใหม่จำนวน 725,000 ราย ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้ารวม 22.3 ล้านราย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ผลประกอบการของบริษัท ในไตรมาสแรกของปีนี้ แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของรายได้ และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความแข็งแกร่งของผลประกอบการในใตรมาสแรกของปี เราจึงปรับเป้าการเติบโตของรายได้รวมเป็นที่ตัวเลขหลักเดียวในช่วงสูง (high single digit growth) และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ระดับประมาณ 18 พันล้านบาท”

********************************

Strong Q1-11 results, targets raised
Double-digit revenue, EBITDA, and net profit growth

28 April, 2011 – dtac posted another strong quarterly result in Q1-11.

Total revenues amounted to THB 19.7 billion, growing 12% YoY from the growth in all domestically generated revenues, particularly those from non-voice service revenues and sale of smart phones. Furthermore, EBITDA for the quarter totaled THB 7.2 billion, an increase of 20% from the same period a year ago, and EBITDA margin improve substantially to 37% due to strong revenue growth and the ongoing cost efficiency measures.

Furthermore, dtac generated a net profit of THB 3.3 billion, up 36% from Q1-10, and an operating free cash flow (defined by EBITDA – CAPEX) of THB 6.9 billion.

In the first quarter, dtac added another 725 thousand subscribers, bringing the total subscriber base to 22.3 million.

dtac’s Chief Executive Officer Jon Eddy Abdullah said “Our Q1 results reflect a good outlook for revenue development for the full year and our effort on improving our operational efficiency. On the back of strong Q1 performance, therefore, we raise our full-year revenue growth target to high-single digit and operating free cash flow target to THB 18.0 billion.”

About Author

shyboy

shyboy

Partners