ดีแทคยื่นฟ้อง กสท กรณีสัญญาระหว่าง กสท และกลุ่มบริษัททรู

โดย shyboy | 25 เมษายน 2554 เมื่อ 14:55 น. | อ่าน 14
ดีแทค ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองวันนี้เพื่อให้มีการพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฏหมายของสัญญาระหว่าง CAT และกลุ่ม TRUE ในการร่วมลงทุนเพื่อให้บริการสื่อสารในระบบซีดีเอ็มเอและเอชเอสพีเอ

กรุงเทพฯ – 25 เมษายน 2554 – บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ “ดีแทค” ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองวันนี้เพื่อให้มีการพิจารณาถึงความถูกต้องตามกฏหมาย ของสัญญาระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการร่วมลงทุนเพื่อให้บริการสื่อสารในระบบซีดีเอ็มเอและเอชเอสพีเอ  นอกจากนั้น ดีแทคยังยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้ กสท โทรคมนาคม ระงับการดำเนินการต่างๆ  ภายใต้สัญญาดังกล่าวจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งหมดจะได้ทำการตรวจสอบและรับรองการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มีการลงนามในสัญญาหลายฉบับกับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งรวมถึงบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมลงทุนในการให้บริการสื่อสารระบบซีดีเอ็มเอและเอชเอสพีเอ ที่ผ่านมา การดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวระหว่าง กสท และกลุ่มบริษัททรู ได้รับการตรวจสอบเนื่องจากมีการหยิบยกถึงความผิดปกติและข้อกังวลต่าง ๆ โดยหน่วยงานกำกับดูแล คือรักษาการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดจนกลุ่มนักวิชาการและหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบหลายฝ่าย รวมถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  แม้กระนั้น รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการดำเนินการทางธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องถูกต้อง ตามกฎหมาย และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “การดำเนินการทางธุรกิจครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการแข่งขันทาง ธุรกิจ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการสื่อสารรายอื่น ๆ รวมถึงดีแทคด้วย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในภาพรวมและ เกิดความเสียหายต่อดีแทค  เรารู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลไม่ได้มีท่าทีอย่างจริงจังเท่าที่ควรเพื่อเป็นการ ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ มาตรา 46 พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ และขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า”

“เราจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในวันนี้เพื่อเป็นการปกป้องผล ประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้บริโภคชาวไทย และประเทศไทยเป็นหลัก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของดีแทคเพียงฝ่ายเดียว” นายอับดุลลาห์กล่าว

ดีแทคมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนาบริการด้านสื่อสารโทร คมนาคมในประเทศไทย และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีด้านสื่อสารโทร คมนาคมที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย “เราต้องการผลักดันให้รัฐบาลเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการวางโครงสร้าง ด้านกฎระเบียบที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งในส่วนของดีแทคเองก็พร้อมที่จะเจรจาอย่างเปิดเผยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยว ข้อง ไม่ว่าจะเป็น รักษาการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ กสท โทรคมนาคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้” นายอับดุลลาห์กล่าวสรุป

************************************

dtac files lawsuit against CAT Telecom on CAT-True Group deal

Bangkok – April 25, 2011 – Total Access Communication PLC (dtac) today files a plaint with the Central Administrative Court against CAT’s Board of Directors and CAT Telecom PLC., to seek judicial review of the legality of the agreements between CAT and True Group on joint investment on CDMA and HSPA services. dtac also petitions the court to issue an injunction order requiring CAT to refrain from executing the obligations under these agreements until  all relevant authorities have been given an opportunity to review and approve the transaction in accordance with established procedures.

CAT Telecom has entered into several agreements with True Group through its subsidiaries including Real Move and BFKT to jointly invest and provide CDMA and HSPA services. The CAT-True Group transaction has come under scrutiny as a number of irregularities and concerns have been raised by the regulator, the acting National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), as well as leading academics and audit agencies including Thailand Development Research Institute (TDRI), and the Office of the Auditor General of Thailand. However, no action has been taken by the government to ensure that the transaction complies with law, promotes competition and creates level playing field. 

Mr. Jon Eddy Abdullah, Chief Executive Officer, Total Access Communication PLC (dtac) said that “the Transaction is anti-competitive, unlawful and discriminatory against other operators, including dtac, and thus threatens to distort the telecommunication industry in general and damage dtac. We are disappointed that the government has chosen not to act more proactively to ensure compliance with, Frequency Act (Section 46), the State-Private Participation Act and competition law requirements.”

“We have no choice but to take action to protect all stakeholders in the telecommunication industry, Thai consumers and the country as a whole, not just in our own interests,” said Mr. Abdullah.

dtac is highly committed to promote the development of telecommunication services in Thailand and provide the best customer experience with advanced telecom technologies for the best benefits of Thailand. “We are urging the government to step up and play an active role to create a transparent, fair and efficient regulatory regime and framework to ensure fair treatment in the industry, as well as supporting a fair competition in the business. Meanwhile, in promoting the health of the turbulent industry, we are ready for an open dialogue with all relevant parties – the acting NBTC, the ICT Ministry, the Ministry of Finance, and CAT Telecom,” stated Mr. Abdullah.

About Author

shyboy

shyboy

Partners