ไมโครซอฟท์และทรูผนึกกำลังครั้งสำคัญ พร้อมนำเสนอบริการคลาวด์คอมพิวติ้งสู่องค์กรธุรกิจไทย

โดย shyboy | 21 เมษายน 2554 เมื่อ 03:12 น. | อ่าน 12
ความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะนำมาซึ่งบริการคลาวด์คอมพิวติ้งแบบครบวงจร ด้วยดิจิตัลคอนเทนท์ โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ อีเมล เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน


กรุงเทพฯ – 20 เมษายน 2554
– อุตสาหกรรมไอทีเตรียมต้อนรับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยความร่วมมือระหว่าง 2 ผู้นำทางด้านไอที บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับความร่วมมือครั้งล่าสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นอีกระดับของการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับผู้บริโภค ผู้บริหารสำคัญจากทั้งสององค์กรที่ได้ร่วมในงานดังกล่าว ได้แก่ มร. เควิน เทอร์เนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายอติรุฒม์  โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการสายงานคอนเวอร์เจนซ์ และกรรมการผู้จัดการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความร่วมมือระหว่างไมโครซอฟท์และทรูในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและคลาวด์คอมพิวติ้งอีกขั้นหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มทางเลือกและคุณค่าทางธุรกิจที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การผนึกกำลังดังกล่าวจะช่วยสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับอุตสาหกรรมของประเทศด้วยผลิตภัณฑ์และบริการยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์และรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งานชาวไทยไปสู่การใช้งานทางธุรกิจได้ ความร่วมมือกันระหว่างไมโครซอฟท์และทรูมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นทางธุรกิจที่ล้ำสมัย ผนวกกับคอนเทนท์ที่หลากหลายทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งได้ในหลากหลายช่องทางและอุปกรณ์

ความร่วมมือครั้งสำคัญของไมโครซอฟท์และทรูตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคลาวด์คอมพิวติ้งในฐานะเครื่องมือที่จะช่วยนำประโยชน์และมิติใหม่ๆ มาสู่องค์กรทางธุรกิจในยุคดิจิตัล โดยผลการสำรวจล่าสุดของ Springboard Research เกี่ยวกับการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 50 ขององค์กรที่ร่วมตอบแบบสำรวจวางแผนที่จะใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งในอนาคต ซึ่งนับเป็นอัตราสูงสุดในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ร้อยละ 76 ขององค์กรมองว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเครื่องมือทางไอทีที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสุด ทั้งยังมีงบประมาณเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในเรื่องดังกล่าว ผลสำรวจดังกล่าวชี้ชัดว่าคลาวด์คอมพิวติ้งมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 – 3 ปีต่อจากนี้ ทั้งนี้ ร้อยละ 41 ขององค์กรที่ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่าไมโครซอฟท์จะเป็นตัวเลือกของพวกเขาในการใช้งานบริการคลาวด์คอมพิวติ้งในอนาคต

“ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนรวมทั้งองค์กรต่างๆ บรรลุถึงศักยภาพของตนและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจผ่านการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง” มร. เควิน เทอร์เนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว “ความร่วมมือระหว่างทรูและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ใช้งานชาวไทย รวมทั้งระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมไอทีของประเทศได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายต่างๆทางธุรกิจ ทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าที่ผ่านมา”

ด้วยความร่วมมือดังกล่าว ไมโครซอฟท์และทรูจะนำเสนอบริการทางเลือกคลาวด์คอมพิวติ้งแบบเต็มรูปแบบจากไมโครซอฟท์ พร้อมด้วยบริการคอนเวอร์เจนซ์จากทรูสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีและองค์กรในประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการผนึกกำลังที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญจากทั้งสองบริษัท และจะได้รับบริการในระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ที่มีประสิทธิภาพในราคาสมเหตุสมผล ทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและสามารถลดหรือเพิ่มการใช้งานตามที่ต้องการได้ โดยเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึง อีเมล ปฏิทินนัดหมาย เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การประชุม และบริการคอนเวอร์เจนซ์ในรูปแบบต่างๆ

ไมโครซอฟท์มีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าสิบปีในการให้บริการทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และเครื่องมือไอทีต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผนึกกำลังกับทรู ไมโครซอฟท์จะนำเสนอบริการรูปแบบใหม่เข้าสู่ตลาดที่สามารถใช้งานผ่านแพล็ทฟอร์มและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งยังมีความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ไมโครซอฟท์ จะทำงานร่วมกันเพื่อประเมินการออกแบบ การพัฒนา รวมทั้งรูปแบบในการทำตลาดร่วมกันสำหรับบริการคลาวด์คอมพิวติ้งดังกล่าวต่อไป

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารทั่วโลก นำโดย ไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไอทีระดับสากล  กำลังพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งกลุ่มทรูในฐานะผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมไอทีและโทรคมนาคมในไทย  ถือเป็นภารกิจสำคัญในการเตรียมความพร้อมเปิดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในครั้งนี้  กลุ่มทรู จึงยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมีบทบาทสำคัญกับ ไมโครซอฟท์ ในการพลิกโฉมและเปิดประสบการณ์มิติใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศ ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาการแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์และเวิร์คสไตล์ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารโทรคมนาคมจึงมีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบใหม่ในการดำเนินชีวิต และการทำงานยุคคอนเวอร์เจนซ์ในปัจจุบัน ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำเช่นไมโครซอฟท์ครั้งนี้ จะเพิ่มขีดความสามารถพัฒนานวัตกรรมบริการ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าชาวไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   กลุ่มทรูในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศ และเป็นผู้นำชีวิตคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ด้วยการผสมผสานสินค้าบริการและเครือข่ายต่างๆ ภายในกลุ่มทรู โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาโซลูชั่นตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายของกลุ่มลูกค้าทุกระดับ รวมทั้งลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับไมโครซอฟท์ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก  ร่วมกันนำเสนอบริการและโซลูชั่นใหม่ที่เป็นมาตรฐานสากลในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ  ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันการใช้งานบริการคลาวด์ที่ทันสมัย เริ่มแพร่หลายเป็นที่ต้องการในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ  กลุ่มทรู ในฐานะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั้งมีสายและไร้สาย ผ่านหลากหลายแพลทฟอร์ม รวมทั้งนวัตกรรมด้านคอนเทนต์และโซลูชั่น จึงพร้อมที่จะร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งด้านการสื่อสารและการบริโภคคอนเทนต์ด้านต่างๆ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารคือหัวใจสำคัญต่อไลฟ์สไตล์และเวิร์คสไตล์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน”

About Author

shyboy

shyboy