โซนี่ อีริคสัน ตั้ง ซินเน็ค ขยายช่องทางการขายสมาร์ทโฟน

โดย shyboy | 31 มีนาคม 2554 เมื่อ 17:08 น. | อ่าน 1
บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้ง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการ


บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้ง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการ หวังร่วมผนึกกำลังหนุนโซนี่อีริคสันให้เป็นแบรนด์คอมมูนิเคชั่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย โดยอาศัยจุดแข็งของซินเน็คที่มีผู้แทนจำหน่ายที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงมีความแข็งแกร่งทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้สามารถขยายตลาดสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดี

มร.ซาโตชิ เมกะตะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นโยบายของทางบริษัทฯในปีนี้ เน้นการทำการตลาดร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแรงทางด้านต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ล่าสุด  บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการโดยอาศัยจุดแข็งของซินเน็คที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีคุณภาพและมีผู้แทนจำหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ  จึงทำให้ทางโซนี่อีริคสันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทแล้ว ยังสามารถสร้างแบรนด์โซนี่อีริคสันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ซินเน็คฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการขยายตลาดกลุ่มสมาร์ทโฟนเป็นอย่างดี เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทในเครือซินเน็คมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจตลาดมือถือและสมาร์ทโฟน โดยซินเน็คในประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคมีสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง เช่น ซินเน็คประเทศไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าวจะทำให้ซินเน็ค ประเทศไทย สามารถขยายธุรกิจด้านสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว

โดยการทำตลาดในประเทศไทย นอกจากซินเน็คฯ จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนโซนี่ อีริคสันเข้าไปในช่องทางร้านขายอุปกรณ์ไอที ที่ซินเน็คฯ มีฐานลูกค้าอยู่กว่า 5,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงการขายผ่านร้านค้าปลีกสินค้าไอที Cnex Shop ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯแล้ว   ซินเน็คฯ จะขยายเพิ่มเข้าไปในส่วนของโมบายช็อป ทั้งในรูปแบบของเชนสโตร์ รีเทล และโมเดิร์นเทรด เพื่อทำให้โซนี่ อีริคสันที่จัดจำหน่ายโดยซินเน็คฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น และประการสำคัญ บริษัทฯ มีสาขาและศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทำให้สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยซินเน็คสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าโซนี่ อีริคสันได้รับการตอบรับจากลูกค้าตามเป้าหมายที่วางไว้

"ขณะนี้ซินเน็คฯ ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร (Communication Devices) ขึ้นเป็นสินค้ากลุ่มที่ 9 จากเดิมที่จัดจำหน่ายสินค้าอยู่ใน 8 กลุ่มสินค้า เพื่อให้การจัดจำหน่ายเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เรายังได้เตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทำตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งพร้อมด้วยประสบการณ์และความสามารถในการรุกตลาดสมาร์ทโฟนได้ทันทีอีกกว่า 30 คน ทำให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้แทนจำหน่ายโซนี่ อีริคสันอย่างเป็นทางการ จะผลักดันให้สินค้ากลุ่มนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้า และสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มขึ้นได้ จากปัจจัยหลักความต้องการสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนที่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และด้วยจำนวนสาขาและศูนย์บริการถึง 23 สาขาที่กระจายอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  ผนวกกับความแข็งแกร่งด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีของซินเน็ค จะสามารถสนับสนุนให้การขยายตลาดสมาร์ทโฟนโซนี่ อีริคสันนั้นทำได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่าจะไม่ทำให้เจ้าของสินค้าผิดหวัง โดยคาดว่าในปีนี้สินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนจะสามารถทำสัดส่วนรายได้ให้กับบริษัทได้ถึง 1,500 ล้านบาท” นายสุพันธุ์กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners