ซัมซุงยึดมั่นเจตนารมณ์เพื่อสังคมจัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อเด็กและเยาวชน "ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล เตะเพื่อน้อง"

โดย nookzz | 17 มีนาคม 2554 เมื่อ 11:59 น. | อ่าน 104
ซัมซุงยึดมั่นเจตนารมณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในสังคมไทย ร่วมกับ 4 มูลนิธิ ได้แก่มูลนิธิเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล

กรุงเทพฯ (15 มีนาคม 2554) – ซัมซุงยึดมั่นเจตนารมณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในสังคมไทย ร่วมกับ 4 มูลนิธิ ได้แก่มูลนิธิเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล "ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล เตะเพื่อน้อง (Samsung Eco Bubble: Kick for Kids)" พร้อมมอบทุนการศึกษาและเครื่องซักผ้าซัมซุง อีโค บับเบิ้ล ให้แก่มูลนิธิ เพื่อโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น นำทีมสร้างสีสันโดยเก้า – จิรายุ ละอองมณี และยิปโซ – รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์

นางสาวเสาวณีย์ สิราริยกุล ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กล่าวว่า "ซัมซุงในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ภายใต้แนวคิด "Innovation for Human Development" โดยซัมซุงพัฒนาเทคโนโลยีในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนทั่วโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้มาโดยตลอด โดยในปีนี้ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของซัมซุงมีแนวคิดที่จะตอบแทนสังคมด้วยความตั้งใจที่จะยกคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในสังคมจากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมถึงต้องการกระตุ้นให้สาธารณชนหันมามองเห็นความสำคัญของเด็กๆ กลุ่มนี้ที่มีอยู่ในทุกสังคมอีกด้วย"

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล (Samsung Eco Bubble) จึงได้สานต่อโครงการซัมซุง ซีเอสอาร์ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย เนื่องจากเรามองเห็นความสำคัญในจุดเล็กๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม ในปัจจุบันมีเด็กที่ขาดแคลนจำนวนไม่น้อยที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สะอาด ซึ่งเป็นที่สะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียชนิดต่างๆ อันจะนำไปสู่การบั่นทอนและทำลายสุขอนามัยของเด็กเหล่านี้ได้ ซัมซุงในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับโลก ภายใต้แนวคิด "อีกขั้นของชีวิตคุณภาพ" จึงร่วมมือกับ 4 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรม "ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล เตะเพื่อน้อง (Samsung Eco Bubble: Kick for Kids)" ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างเด็กๆ จาก 4 มูลนิธิ เพื่อสร้างความสนุกสนานและสุขภาพที่แข็งแรง โดยทั้ง 4 มูลนิธิที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมด้วย เครื่องซักผ้า ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด มีสุขอนามัยที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยกิจกรรมนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3 ล้านบาท

นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก กล่าวว่า "มูลนิธิเด็กดำเนินการภายใต้หลักการที่ว่า เด็กต้องมีร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่สมบูรณ์ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาทางด้านสติปัญญา และสังคม ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหา และสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์สังคมสำหรับเด็ก เพื่อให้ พวกเขาสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมกับซัมซุงในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทางมูลนิธิจะช่วยผลักดันพร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เด็กๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิในอีกทางหนึ่งด้วย และต้องขอขอบคุณซัมซุง มา ณ ทีนี้ ที่จัดกิจกรรมดีๆ และไม่ทอดทิ้งเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย"
 
นางสาวเบญจมาศ สมศรี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด กล่าวว่า "ในฐานะตัวแทนของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม "ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล เตะเพื่อน้อง" ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกัน คือ การช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก ที่ด้อยโอกาสในสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนการกระตุ้นให้สาธารณชนหันมาให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนโอกาสให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ โดยทางสถานสงเคราะห์ฯ จะนำเงินที่ได้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เด็กทุกคนในบ้าน ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การรักษาพยาบาล ซึ่งทางสถานสงเคราะห์เชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญใน การลดปมด้อยและสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมไทย"

นางสาวสำรวย ฮวดศรี ครูฝึกวิชาชีพ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กล่าวว่า "จากการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ที่ต้องคลุกคลีกับเด็กๆ ด้อยโอกาสมาโดยตลอด ทำให้ตนตระหนักดีว่า เด็กๆ เหล่านี้ต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง รวมถึงต้องการร่วมกิจกรรมต่างๆ เหมือนเด็กทั่วๆ ไป ซึ่งกิจกรรม "ซัมซุง อีโค บับเบิ้ล เตะเพื่อน้อง" นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ ได้ออกมาทำกิจกรรมนอกสถานที่ พร้อมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และพัฒนาทักษะด้านกีฬาอีกด้วย และหากทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆ เหล่านี้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ตนก็เชื่อมั่นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป"

นายบัณฑิต แก่นนคร ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตัวแทนจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช กล่าวว่า "ในฐานะของตัวแทนของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช รู้สึกขอบคุณและยินดีที่ได้พาเด็กๆ จากสถานสงเคราะห์มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซัมซุงจะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในโอกาสต่อๆ ไป เพราะมีความเชื่อมั่นว่าความแข็งแรงและสมบูรณ์ทางด้านจิตใจของเด็กๆ เหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศต่อไป หากเด็กๆ มีสุขภาพกายและใจที่ดีแล้ว การเป็นรากฐานในการทำ สิ่งดีๆ เพื่อสังคมและประเทศก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป"

"ในปีนี้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านซัมซุงวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีงบประมาณด้านกิจกรรมเพื่อสังคมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจะสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญเรื่องการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคม ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของซัมซุงยังมุ่งเน้นที่จะสานต่อนโยบายด้านการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของซัมซุงจะเน้นเรื่องการประหยัดไฟและน้ำ แต่ยังคงความสะดวกสบายและสุขภาพที่ดี" นางสาวเสาวณีย์ กล่าวสรุป

About Author

nookzz

nookzz

Partners