ดีแทคและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เตรียมขยายความร่วมมือ Battery for Life พร้อมขยายการรณรงค์สู่การจัดเก็บมือถือเก่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดย shyboy | 15 มีนาคม 2554 เมื่อ 13:20 น. | อ่าน 9
จากความร่วมมือระหว่างดีแทค โดยโครงการทำดีทุกวัน และห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีส่วนร่วมจากใจในการลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Battery for Life

15 มีนาคม 2554 – จากความร่วมมือระหว่างดีแทค โดยโครงการทำดีทุกวัน และห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีส่วนร่วมจากใจในการลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Battery for Life หรือ “แบตเตอรี่มีพิษ คิดก่อนทิ้ง” โดยนำแบตเตอรี่มือถือที่เสื่อมสภาพแล้วมาทิ้งไว้ในกล่องที่ดีแทคจัดวางไว้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบางแค, สีลม, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2551 นั้น การรณรงค์สามารถสร้างความรับรู้ต่อประชาชนและได้รับความร่วมมือจากผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมใจกันนำแบตเตอรี่มือถือเก่ามาทิ้งในถังที่จัดไว้ให้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โดยในความร่วมมือครั้งที่ 5 ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2553 สามารถเก็บคืนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไปทำลายอย่างถูกวิธีได้ 40,000 ก้อน ซึ่งดีแทคจะนำไปให้กับบริษัทรับกำจัดขยะอิเล็คทรอนิคส์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานเทเลนอร์ เพื่อนำไปดำเนินการผ่านขั้นตอนการสกัดนำแร่โคบอลต์เพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถลดกระบวนการถลุงแร่ธาตุจากธรรมชาติทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ การดำเนินการร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สามารถรวบรวมแบตเตอรี่มือถือได้แล้ว รวมทั้งสิ้น 94,000 ก้อน และภายในปีนี้ โครงการทำดีทุกวันและโรบินสันเตรียมแผนขยายการรณรงค์จากแบตเตอรี่มือถือไปสู่การรับเครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อไปทำลายอย่างถูกวิธีอีกด้วย ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการทำกิจกรรม CR ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Climate Change ของทางเทเลนอร์ ซึ่งต้องการให้ทุกประเทศในเครือข่ายเทเลนอร์ได้ร่วมกันรณรงค์เรื่องการกำจัดมือถือเสื่อมสภาพพร้อมทั้งแบตเตอรี่มือถือควบคู่ไปพร้อมกัน.

About Author

shyboy

shyboy

Partners