ดีแทคขยายเวลาให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติในประเทศญี่ปุ่น

โดย shyboy | 14 มีนาคม 2554 เมื่อ 15:52 น. | อ่าน 13
ลูกค้าที่ใช้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติในประเทศญี่ปุ่น สามารถโทรครึ่งราคากลับประเทศไทยและรับสายเรียกเข้าจากประเทศไทยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่าง 11-17 มีนาคม ศกนี้.

ลูกค้าที่ใช้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติในประเทศญี่ปุ่น สามารถโทรครึ่งราคากลับประเทศไทยและรับสายเรียกเข้าจากประเทศไทยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่าง 11-17 มีนาคม ศกนี้.

About Author

shyboy

shyboy

Partners