ทรู สนับสนุนผลงานเยาวชนคนข่าว “พิราบน้อย” ประจำปี 2553 สร้างสรรค์สื่อมวลชนคุณภาพสู่โลกข่าวอนาคต

โดย shyboy | 10 มีนาคม 2554 เมื่อ 12:58 น. | อ่าน 13
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศผล พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ "พิราบน้อย" ประจำปี 2553 และทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน

กรุงเทพฯ – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ (ที่สี่จากซ้าย) นายกสมาคมฯ ร่วมกับบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายนนท์ อิงคุทานนท์ (ยืนกลาง) ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการบรอดแบนด์ ประกาศผล พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ “พิราบน้อย” ประจำปี 2553 และทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกผลงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ   ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เมื่อเร็วๆ นี้ 

ทั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศส่งผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเข้าประกวด จำนวน 15 ฉบับ จาก 14 มหาวิทยาลัย (15 คณะ) ผลงานข่าวฝึกปฏิบัติ จำนวน 26 ชิ้นงาน จาก 11 มหาวิทยาลัย ผลงานสารคดีเชิงข่าว จำนวน 25 ชิ้นงาน จาก 12 มหาวิทยาลัย และผลงานข่าวสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 ชิ้นงาน จาก 11 มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ  มีการตัดสินผลรางวัล “พิราบน้อย” ดังนี้

•    รางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ จำนวน 15 ฉบับ จาก 14 มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย    นสพ.อ่างแก้ว                    ม.เชียงใหม่
รางวัลชมเชย    นสพ.จันทรเกษมโพสต์            ม.ราชภัฏจันทรเกษม
รางวัลชมเชย    นสพ.บัณฑิตย์โพสต์                    ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

•    รางวัลข่าวฝึกปฏิบัติ จำนวน 26 ชิ้นงาน จาก 11 มหาวิทยาลัย
รางวัลดีเด่น            โวย มรภ. สารคามรุกป่าหนองโน วุฒิฯ จี้คืนชาวบ้าน          นสพ.สื่อมวลชน                    ม.มหาสารคาม
รางวัลชมเชย            หอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา            นสพ.ลานมะพร้าว            ม.บูรพา
รางวัลชมเชย            ผลกระทบและการต่อต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี      นสพ.ลานมะพร้าว                    ม.บูรพา

•    รางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น จำนวน 25 ชิ้นงาน จาก 12 มหาวิทยาลัย
รางวัลดีเด่น       พืชเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร    นสพ.สื่อมวลชน            ม.มหาสารคาม
รางวัลชมเชย            คนไทยใจเกาหลี ฤาจะเป็นหมาลายเสือ            นสพ.จันทรเกษมโพสต์            ม.ราชภัฏจันทรเกษม
รางวัลชมเชย            เมื่อสนามเด็กเล่น…เป็นสนามม้า      นสพ.สื่อมวลชน                    ม.มหาสารคาม

•    รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 23 ชิ้นงาน จาก 11 มหาวิทยาลัย
รางวัลดีเด่น       ผลกระทบและการต่อต้านการจัด
ตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี    นสพ. ลานมะพร้าว    ม.บูรพา

About Author

shyboy

shyboy