ดีแทค เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม มอบ "ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง" แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด สพฐ.

โดย shyboy | 1 มีนาคม 2554 เมื่อ 02:47 น. | อ่าน 5
ดีแทค โดยโครงการทำดีทุกวัน จัด 2 กิจกรรมล่าสุดซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ประกอบด้วยการมอบ "ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง" และเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้ร่วมงานสัมมนา "CEO Perspectives on Future Challenges"

28 กุมภาพันธ์ 2554 – ดีแทค โดยโครงการทำดีทุกวัน เดินหน้ามอบโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดย 2 กิจกรรมล่าสุดซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ประกอบด้วยการมอบ “ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้ร่วมงานสัมมนา “CEO Perspectives on Future Challenges” ในงาน TMA Day 2011 มอบโอกาสให้กลุ่มคนตาบอดได้ฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดอันเป็นประโยชน์จากนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และร่วมเป็นกลไกในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ดีแทค และ กสท.โทรคมนาคม ได้ร่วมกันใช้ ICT เป็นเครื่องมือนำความรู้สู่ภาคประชาชน โดยดีแทคได้ส่งมอบ “ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยเป็นคอมพิวเตอร์มือสอง สภาพดี จากพนักงานดีแทคทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหัวใจจิตอาสา CR ที่ตั้งใจส่งต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ เมื่อครบเวลาการใช้งาน รวม 110 เครื่อง โดยการส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนครั้งนี้เน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่อย่างปลอดภัย ไม่เกิดโทษ และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักประโยชน์ของการใช้ IT อย่างสูงสุด ตามนโยบายการทำงานเพื่อสังคมของดีแทค พร้อมกันนี้ กสท.โทรคมนาคม ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านจอหอ โรงเรียนบ้านปอพราน โรงเรียนบ้านมาบกราด โรงเรียนบ้านหนองคอม โรงเรียนบ้านตาจั่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทนรับมอบ

โครงการ “ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน หรือ “CSR Campus ปี 3” ซึ่งดีแทค สถาบันไทยพัฒน์ กสท.โทรคมนาคม และ สพฐ. ดำเนินการร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายจากโครงการในสองปีแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริม CSR ที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่กลุ่มนักธุรกิจในปี 51 มายังกลุ่มนักศึกษาในปี 52 และสู่กลุ่มนักเรียนในปี 53  ซึ่งนอกจากความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR ที่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว ยังได้เครือข่าย CSR ในระดับจังหวัดที่มีทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงานองค์กร ครู อาจารย์ และเยาวชน ร่วมเป็นภาคีในการทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของท้องถิ่น โดยท้องถิ่น และเพื่อท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย

นอกจากการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ดีแทคยังได้นำผู้แทนคนตาบอดจากหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมงานสัมมนาและฟังการบรรยายหัวข้อ “CEO Perspectives on Future Challenges” ในงาน TMA Day 2011 เพื่อฟังแนวคิดของผู้บริหารในแต่ละสาขาการจัดการ เพื่อให้มีโอกาสได้รับทราบแนวคิดเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต ให้พร้อมรับและรุกกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งดีแทคเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับสังคมของกลุ่มคนตาบอด เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกิจกรรมนี้มีตัวแทนทั้งจากสมาคมคนตาบอดกรุงเทพฯ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด เข้าร่วมฟังสัมมนา.

About Author

shyboy

shyboy

Partners