เปลี่ยนเครือข่ายเบอร์เดิม อ่วม ผู้บริโภคยังผจญภัยกับการใช้บริการ

โดย shyboy | 21 มกราคม 2554 เมื่อ 15:22 น. | อ่าน 9
1 เดือนแรก "เปลี่ยนเครือข่าย เบอร์เดิม" ผู้บริโภค 20,000 ราย ผจญสารพัดปัญหาไร้สาระ ผอ.สบท.เตือนอย่าทำให้การใช้สิทธินี้ยากเย็นเกินไป ด้าน กสทช. สุรนันท์ ระบุ กฎ 90 วัน ผู้ให้บริการจะมากำหนดเองไม่ได้

        เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้จัดการเสวนา “ 1 เดือนคงสิทธิเลขหมาย…ชาตินี้ได้ใช้ เมื่อไหร่จะเป็นธรรมและทั่วถึง” นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมกล่าวว่า จากการสำรวจตรวจสอบปัญหาจากการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายฯ ของผู้บริโภค ซึ่งมีการแจ้งปัญหาทั้งจากการโทรเข้ามาสอบถามและร้องเรียนกับ สบท. และ การแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซค์ต่างๆ พบว่า มีปัญหาหลากหลายเรื่องหลักๆได้แก่ การถูกปฏิเสธบริการ เนื่องจากคำนำหน้าชื่อไม่ตรง  ชื่อสะกดไม่เหมือน ติดหนี้ค่าบริการ  ยังไม่จดทะเบียนซิมการ์ด(กรณีที่ใช้บริการแบบเติมเงิน หรือ prepaid หรือจดทะเบียนแล้วต้องรอ 7 วัน จึงจะสามารถใช้สิทธิได้   นอกจากนี้ยังพบปัญหาการย้ายแล้วใช้งานไม่ได้ การไม่ได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งผล เป็นต้น

        “ยังมีกรณีการถูกกำหนดให้ต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิม 90 วัน จึงสามารถโอนย้ายครั้งใหม่ได้ ทั้งที่ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายค่าโอนย้าย 99 บาท หรือ ติดหนี้ค่าบริการไม่กี่สตางค์ ชื่อนำหน้าเป็นคุณกับนางสาว มีศูนย์ให้บริการน้อยเกินไป การบอกรายละเอียดไม่ครบเกี่ยวกับเงินคงเหลือในระบบเติมเงิน ซึ่งความจริงผู้ให้บริการรายเดิมต้องคืนให้กับผู้บริโภค เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้การใช้บริการยากลำบาก และส่งผลให้ผู้บริโภคไม่อยากใช้สิทธิจึงไม่ควรทำให้การใช้สิทธินี้ ยากเย็นเกินไป ” ผอ.สบท.กล่าว  

        ด้านนายปรีย์มน ปิ่นสกุล  ประธานกรรมการ บริษัทศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (เคลียร์ริ่งเฮ้าส์) กล่าวว่า หล้งเปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 53 – 17 ม.ค. 54 มีผู้ยื่นขอใช้บริการทั้งสิ้น 20,000 ราย เป็นผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดร้อยละ 20 โดยในระยะแรกของการให้บริการพบว่า มีลูกค้าร้อยละ 50 ถูกปฏิเสธ และร้อยละ 80 ของปัญหาการโอนย้ายคือ การสะกดชื่อไม่ตรงกัน  การชำระเงิน และผู้ใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงินไม่จดทะเบียนซิม อย่างไรก็ตามปัจจุบันเหลืออัตราในการโอนย้ายไม่สำเร็จ ประมาณร้อยละ 28 ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางเทคนิคและกฎเกณฑ์ ที่ผู้ให้บริการต้องการเร่งให้บริการ การทดสอบระบบยังไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็น ทำให้เกิดปัญหา

        “ปัจจุบันสามารถให้บริการโอนย้ายได้ 200 รายต่อวัน แต่ในเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง อยุธยา และอุดรธานี ทำให้สามารถใช้บริการเพิ่มอีก 100 รายต่อวัน  โดยคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนมีนาคมนี้จะสามารถให้บริการได้ตามช๊อปของแต่ละเครือข่ายได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ตั้งไว้คือสามารถให้บริการได้ 1,200,000 เลขหมายต่อปี “นายปรีมนต์กล่าว 

        ด้านนายสุรนันท์  วงศ์วิทยกำจร  ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. กล่าวว่า ความสำเร็จของบริการนี้คือ ประชาชนต้องได้ใช้บริการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังไม่มีนโยบายที่ผู้บริโภคจะต้องอยู่กับผู้ให้บริการร ายเดิม 90 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการโอนย้ายที่ผู้ให้บริการกำหนด

        “90 วัน ไม่ควรเป็นข้อจำกัด เพราะไม่เป็นเงื่อนไขในการโอนย้ายที่ผู้ให้บริการไปตั้งกันเอง ไม่ควรนำมาเป็นข้อจำกัด ถ้ามีการกำหนดไว้เช่นนั้น ก็ต้องแก้ไขปรับปรุง” นายสุรนันท์กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners