ฮัทช์ ร่วมใจบรรเทาภัยหนาวกับโครงการ "ฮัทช์…คุ้มภัยหนาว” มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง

โดย nookzz | 6 มกราคม 2554 เมื่อ 12:29 น. | อ่าน 15
ฮัทช์ จัดกิจกรรมร่วมใจบรรเทาภัยหนาวกับโครงการ "ฮัทช์…คุ้มภัยหนาว" จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว

ฮัทช์ จัดกิจกรรมร่วมใจบรรเทาภัยหนาวกับโครงการ "ฮัทช์…คุ้มภัยหนาว" จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว โดยได้ทำการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 3 หมู่บ้าน เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน ซึ่งได้แก่ หมู่ 2 บ้านทุ่งแฝก , หมู่ 4 บ้านนาขุนแสน และ หมู่ 7 บ้านห้วยผาก โดยมีผู้บริหารของฮัทช์ นายไพบูลย์ ศรีสวัสดิ์อำไพ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครจาก มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ร่วมเดินทางไปมอบผ้าห่มในครั้งนี้ด้วย

About Author

nookzz

nookzz