ทรู เผยโฉมผู้ชนะ "ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010" คัดสรร 9 ทีมสุดยอดนวัตกรไทย จาก 761 ทีมทั่วประเทศ

โดย shyboy | 17 ธันวาคม 2553 เมื่อ 02:29 น. | อ่าน 8
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC ประกาศผล "ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010 ครั้งที่ 1" ภายใต้แนวคิด "รวมความคิด ชาติเชื้อไทย"


บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC ประกาศผล “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010 ครั้งที่ 1” ภายใต้แนวคิด “รวมความคิด ชาติเชื้อไทย” ณ โรงละครแห่งชาติ โดยผลงาน “Braille Eye” ชนะเลิศประเภท IDEA SEED   (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และผลงาน “New Era of Lighting Management for Energy Saving” ชนะเลิศประเภท INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) พร้อมชื่นชมผลงานนวัตกรรมของผู้ชนะทั้ง 9 ทีมจากผู้สนใจเข้าร่วมประกวดกว่า 761 ทีมทั่วประเทศ มอบเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับทรู มั่นใจเดินหน้าโครงการต่อเนื่องหลังประสบความสำเร็จในปีนี้

       
นายศุภชัย เจียรวนนท์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “หลังเปิดตัวโครงการ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010” ภายใต้แนวคิด “รวมความคิด ชาติเชื้อไทย” เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในประเภท IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) รวมถึง 761 ทีมทั่วประเทศ น่าภูมิใจที่โครงการได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง และได้รับความร่วมมือจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้ชนะการประกวดทุกท่านที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทแล้ว ผู้ชนะการประกวดยังมีโอกาสต่อยอดธุรกิจของตนร่วมกับทรู  ยกระดับผลงานนวัตกรรมก้าวสู่เวทีนานาชาติต่อไป โดยกลุ่มทรูวางแผนที่จะจัดโครงการ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลงานนวัตกรรมของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และสังคมไทยในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มทรูที่ได้วางไว้”

รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เวทีการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงถึงพลังความคิดในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมโดยรวม คนรุ่นใหม่เหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาต่อไปในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่าผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่ผ่านการตัดสินอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นนำของประเทศในครั้งนี้ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าให้แก่วงการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไม่สิ้นสุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่นักนวัตกรรมไทย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่มิได้มุ่งเน้นเพียงการส่งผลงานเข้าประกวดและมอบรางวัลเท่านั้น แต่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนอีกด้วย”

นางสาวแจ็คเกอรีน แลม รองประธานฝ่ายการตลาดและกระจายเครือข่าย สำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (เอเชีย-แปซิฟิค) กล่าวว่า “ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมการประกวด“ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010” สะท้อนให้เห็นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย CNBC (เอเชีย-แปซิฟิค) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ ร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน และยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รางวัล และผลงานนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นในระดับสากล”

สำหรับการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2010” มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 45 ทีม จากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 761 ทีมทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด) แนวคิดแผนธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 23 ทีมจากทั้งหมด 585 ทีม และ INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม) ผลงานนวัตกรรมที่มีการสร้างขึ้นจริง จำนวน 22 ทีมจากทั้งหมด 176 ทีม โดยประกาศผลการตัดสินเมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) ถนนราชินี และมีรายละเอียดดังนี้
IDEA SEED (เมล็ดพันธุ์ความคิด)
1.    ประเภท Gold ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่
       ผลงาน     “Braille Eye”
2.    ประเภท Silver 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่
1.    ผลงาน     “แผ่นคอมโพสิทเอนกประสงค์อนุรักษ์โลก (Multi-functional Composite PAD for the World)”
2.    ผลงาน     “Application Specific Instant Video Creation (ASIVC)”
3.    ประเภท Bronze 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท ได้แก่
1.    ผลงาน     “ZTO – 2 Automobile (กระจกฟิล์มไฟฟ้านาโนทางรถยนต์)”
2.    ผลงาน     “โลงศพรักษ์ธรรมชาติ”
4.    รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่
1.    ผลงาน     “ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า”
2.    ผลงาน     “Online System for Collaborative DAISY Audio Book Generation and Sharing”
3.    ผลงาน     “Taxi Ads Network”
4.    ผลงาน     “Hybrid to Go”
5.    ผลงาน     “ระบบส่งผ่านข้อมูลด้วยเสียงบน Mobile (Prodcast)”

INNO TREE (สุดยอดนวัตกรรม)
1.    ประเภท Gold ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท ได้แก่
       ผลงาน     “New Era of Lighting Management for Energy Saving”
2.    ประเภท Silver 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ได้แก่
1.    ผลงาน     “สติ๊กเกอร์ตรวจวัดความสุกของทุเรียนโดยการเปลี่ยนสี”
2.    ผลงาน     “ผนังสำเร็จรูปที่ก้อนโฟมอยู่ภายใน J-BRICK”
3.    ประเภท Bronze 1 รางวัล 50,000 บาท ได้แก่
       ผลงาน     “Ram Crete (คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม)”
4.    รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่
1.    ผลงาน “TSwipe”
2.    ผลงาน “ระบบการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ในระยะไกล (TeleDiag: Thai Telemedicine)”
3.    ผลงาน “เครื่องกำจัดขยะแบบบูรณาการแทนโลก”
4.    ผลงาน “Micro Capillary Tube Plastic”
5.    ผลงาน “ระบบตรวจสอบการปลอมแปลงสินค้า (iFakeProof)”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”

ทีมงาน True Innovation Awards ฝ่าย Organization Development  Call Center:  02-699-6368
อีเมล์: trueinnovationaward@gmail.com   / เว็บไซต์: www.trueinnovationaward.com ++

About Author

shyboy

shyboy