คงสิทธิเลขใหม่ใช้งานได้แล้ว สบท.ติง เปลี่ยนค่ายฯไม่มีสิทธิยึดเงินพรีเพด

โดย shyboy | 7 ธันวาคม 2553 เมื่อ 15:13 น. | อ่าน 6
สบท. ชี้กฎหมายระบุชัด ยกเลิกสัญญาต้องคืนเงิน ดังนั้น “เปลี่ยนเครือข่ายใหม่ ใช้เบอร์เดิม” ตั้งเงื่อนไขพรีเพดหากอยากย้ายค่ายต้องใช้เงินให้หมดไม่งั้นถูกยึดไม่ได้

สบท.  ชี้กฎหมายระบุชัด ยกเลิกสัญญาต้องคืนเงิน  ดังนั้น“เปลี่ยนเครือข่ายใหม่ ใช้เบอร์เดิม” ตั้งเงื่อนไขพรีเพดหากอยากย้ายค่ายต้องใช้เงินให้หมดไม่งั้นถูกยึดไม่ได้

หลังจากที่ในที่สุดบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (เคลียริ่งเฮ้าส์) ก็สามารถเปิดให้บริการได้ แล้วในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภคในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากยังดำเนินการได้อย่างจำกัดทั้งสถานที่ในการให้บริการและจำนวนเลขหมาย  แต่ที่สบท. เห็นว่า น่าเป็นห่วงมากกว่าคือ กรณีที่ ระบุว่า ผู้ใช้บริการระบบพรีเพด หรือโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ต้องเร่งใช้เงินในระบบให้หมดก่อนจึงจะสามารถให้บริการคงสิทธิเลขหมายได้ ถ้าใช้เงินในระบบไม่หมดหรือไม่ได้โอนค่าโทรให้ใคร หากทำเรื่องขอย้ายเครือข่ายใหม่ใช้เบอร์เดิม ค่าโทรที่มีอยู่ในระบบจะถูกยึดไปทั้งหมด   เนื่องจากตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ให้บริการต้องคืนเงินให้กับผู้บริโภคเมื่อมีการยกเลิกสัญญา

“เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549  ข้อ 34 ระบุว่า เมื่อสัญญาเลิกกัน ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเงินค้างชำระแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ  ดังนั้นการย้ายค่ายใหม่เบอร์เดิมผู้ให้บริการต้องคืนเงินให้กับผู้บริโภค เพราะถือเป็นการยกเลิกสัญญาจากผู้ให้บริการรายเดิมแล้ว  การให้บริการคงสิทธิเลขหมายจะมาถือสิทธิยึดเงินของผู้บริโภคไม่ได้ หรือจะมาบังคับให้ผู้บริโภคต้องใช้เงินให้หมดก่อนย้ายค่ายก็ไม่ได้เช่นกัน เพราะเลิกสัญญาแล้วต้องคืนเงินผู้บริโภคสถานเดียว” ผอ.สบท.กล่าว

นอกจากนี้การที่การให้บริการคงสิทธิเลขหมาย ระบุเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการย้ายเครือข่ายใหม่เบอร์เดิมแล้ว จะต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายใหม่เป็นเวลา 90 วันนั้น ประเด็นนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน เนื่องจากในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจึงไม่ควรมีสิทธิที่กำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องอยู่กับเครือข่ายใด

“การที่ผู้ให้บริการออกมาระบุว่า ย้ายเครือข่ายใหม่เบอร์เดิมแล้วต้องอยู่กับเครือข่ายนั้น 90 วัน นั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ เนื่องจากเวลาย้ายค่าย ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายเงิน ไม่ใช่บริการฟรี เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะอยู่กับผู้ให้บริการกี่วันก็ได้ เนื่องจากมีการจ่ายค่าธรรมเนียม” ผอ.สบท.กล่าว

สำหรับขั้นตอนการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายนั้น ถ้าเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินต้องจดทะเบียนเป็นเจ้าของซิมกับเครือข่ายเดิมที่ใช้บริการก่อน จากนั้นจึงไปยังเครือข่ายใหม่ที่ต้องการใช้บริการเพื่อแจ้งความประสงค์ในการย้ายค่าย  ซึ่งขณะนี้สถานที่ให้บริการยังมีจำกัด จึงควรสอบถามจากศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ก่อน

ส่วนความคืบหน้าในเรื่องการกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์ระบบเติมเงินนั้น ในวันพรุ่งนี้ (8 ธันวาคม 2553) สบท.ได้เชิญผู้ให้บริการมาร่วมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 2549  

About Author

shyboy

shyboy

Partners