เอไอเอส รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2553 จาก ภาพยนตร์โฆษณา ชุด "อาทิตย์ละครั้ง"

โดย shyboy | 3 ธันวาคม 2553 เมื่อ 15:42 น. | อ่าน 6
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นให้กับภาพยนตร์โฆษณา ชุด "อาทิตย์ละครั้ง" ของโครงการสานรัก

พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นให้กับภาพยนตร์โฆษณา ชุด “อาทิตย์ละครั้ง” ของโครงการสานรัก ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันอาทิตย์ละครั้ง โดยมีนางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

About Author

shyboy

shyboy

Partners