ดีแทคส่งหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทดลองให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอแบบไม่เชิงพาณิชย์

โดย shyboy | 22 พฤศจิกายน 2553 เมื่อ 15:25 น. | อ่าน 7
ดีแทค ด้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับความล่าช้าในการอนุมัติจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (กสท) เพื่อทำการทดลองให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอแบบไม่เชิงพาณิชย์

22 พฤศจิกายน 2553 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับความล่าช้าในการอนุมัติจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (กสท) เพื่อทำการทดลองให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอแบบไม่เชิงพาณิชย์

นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “ในระหว่างที่เรากำลังรอการอนุมัติจาก กสท เพื่อทดลองการให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว เราได้ขออนุมัติจาก กสท เพื่อทดลองให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอแบบไม่เชิงพาณิชย์ไปพลางก่อน แต่นับถึงขณะนี้ กสท ได้อนุญาตให้เราทำการทดลองเพียงไม่เกิน 36 สถานีฐานแบบไม่เชิงพาณิชย์ ในขณะที่ทรูมูฟ ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานอีกรายของ กสท ได้เริ่มทดลองให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว และได้รับอนุญาตให้ทดลองให้บริการมากกว่า 600 สถานีฐาน เราไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดการขออนุญาตจากเราจึงไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจาก กสท และหนทางเดียวที่จะกระทำได้คือการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเป็นธรรมต่อการขออนุญาตของเราซึ่งยืดเยื้อมาเกือบ 3 ปีแล้วสำหรับการขอทดสอบแบบเชิงพาณิชย์ และเกือบ 2 ปีสำหรับการขอทดสอบแบบไม่เชิงพาณิชย์ เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าการขอปรับปรุงโครงข่ายของเราเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งตัว กสท เอง ตลอดจนลูกค้าของเราและประเทศไทยในภาพรวม”

# # #

 
dtac files petition to Prime Minister calling for fair treatment on non-commercial 3G HSPA trial service

November 22, 2010 – Total Access Communication PLC. (dtac) formally petitioned the prime minister, the Ministry of Finance and the Ministry of Information and Communication Technology calling for fair treatment regarding CAT Telecom’s delayed approval on dtac’s expansion of non-commercial 3G HSPA trial service.

Tore Johnsen, Chief Executive Officer, Total Access Communication PLC (dtac) said that “Pending receipt of commercial approval from CAT Telecom (which has delayed for almost 3 years), we have sought for non-commercial 3G HSPA trial service. Until now CAT Telecom has granted us only 36 sites for non-commercial 3G HSPA trial service, while TMV, another CAT’s Telecom concessionaire that commenced its 3G HSPA trial service 2 years ago, has more than 600 cell sites for 3G HSPA trial service.  We could not understand the reason why our request has never been responded favorably by CAT Telecom.  We have no way out other than to petition the Prime Minister and the relevant Ministers to help support our request that has been pending for almost 3 years (commercial) and almost 2 years (non-commercial) as we sincerely believe that our request will significantly benefit CAT Telecom itself, our customers and Thailand as a whole.”

About Author

shyboy

shyboy

Partners