ทรูมันนี่ ร่วมลงนามกับธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โดย nookzz | 10 พฤศจิกายน 2553 เมื่อ 00:37 น. | อ่าน 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามตามแผนส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 – ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามตามแผนส่งเสริมการใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ในฐานะองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินกิจการธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันผลักดันและนำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS) มาใช้ทดแทนข้อความปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบ

เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนการจัดการ และลดต้นทุนการทำธุรกรรมการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศใช้ทั่วไปในช่วงปี 2554-2555

About Author

nookzz

nookzz

Partners