เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำสัญญาซื้อหุ้นทรูทั้งหมดจาก KfW

โดย shyboy | 4 พฤศจิกายน 2553 เมื่อ 18:42 น. | อ่าน 35
เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพีกรุ๊ป จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยจะซื้อหุ้นทรูทั้งหมดจาก Kreditanstalt Fur Wiederaufbau หรือ KfW ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ประเทศเยอรมัน

กรุงเทพฯ 4 พฤศจิกายน 2553 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพีกรุ๊ป จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยจะซื้อหุ้นทรูทั้งหมดจาก  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau หรือ KfW ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ประเทศเยอรมัน

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับแจ้งจาก บริษัท เครือโภคภัณฑ์ จำกัด และ Kreditanstalt Fur Wiederaufbau หรือ KfW ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นทรู โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะซื้อหุ้นทรูทั้งหมดจาก KfW โดยคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นได้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2553  และจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในทรู โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 55.7  เป็น 64.7

KfW  เข้าถือหุ้นในทรูตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบัน KfW มีหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 699,333,982 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.0 ของหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของทรู  ซึ่งในการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ จะมีการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ  และในขณะเดียวกันจะทำให้สิทธิ์ในการรับเงินปันผลสะสมค้างจ่ายของ KfW สิ้นสุดลง 

บริษัท ขอขอบคุณที่  KfW ได้มีส่วนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท จนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  และเชื่อมั่นว่า การลงนามเพื่อซื้อหุ้นจาก KfW โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรูในครั้งนี้   ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมความมั่นคงให้กับทรูเท่านั้น  แต่ยังเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยโดยรวมอีกด้วย

***************************************************

CPG to buy all True shares from KfW
Bangkok, November 4, 2010 – Charoen Pokphand Group Co. Ltd. (“CPG”) is increasing its stake in True Corporation Public Co. Ltd. (“True”) by buying all of the shares owned by German development bank Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (“KfW”).

True was informed by CPG and KfW, True’s major shareholders, on November 4, 2010 that they had entered into a sale and purchase agreement under which CPG will buy all of the shares owned by KfW. The transaction will be completed by the end of the year. The share purchase will increase CPG’s holding in True from 55.7% of total shares to 64.7%.

KfW, which first invested in True in 2000, currently holds 699,333,982 preferred shares, which will be converted into ordinary shares as required under the sale and purchase agreement. The rights to receive unpaid cumulative dividends of the preference shares will be extinguished as a result of this transaction. KfW holding represents approximately 9.0% of True’s total shares.

True would like to thank KfW for its contributions to True Group over the past 10 years and looks forward to maintaining a good relationship in the years ahead. The share purchase by CPG not only strengthens True but also shows CPG’s confidence in the growth potential of the Thai telecom industry.

About Author

shyboy

shyboy

Partners