เอไอเอสช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ ตั้งจุดให้บริการมือถือแก่ประชาชนโทรฟรีอีกกว่า 400 เครื่องใน 24 จุด

โดย shyboy | 3 พฤศจิกายน 2553 เมื่อ 16:06 น. | อ่าน 6
เอไอเอสระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้บริหารและพนักงานเอไอเอสได้ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน พร้อมให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ โทรฟรี


          เอไอเอสระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้บริหารและพนักงานเอไอเอสได้ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ด้วยการตั้งจุดอำนวยความสะดวกระบบสื่อสารเอไอเอสที่สนามบินหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และโรงพยาบาล มอ. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์ฟรี พร้อมทั้งนำสถานีฐานแบบพกพา (Femto Cell) และจัดโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกกว่า 400 เครื่องลงพื้นที่ให้ประชาชนโทรฟรีในจุดต่างๆทั่วอำเภอหาดใหญ่อีก 20 จุด   ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกในเบื้องต้นจำนวน 500 ถุง  ด้านการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า  เอไอเอสเปิดให้ลูกค้าที่ใช้งานในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ทั้งโทรและส่ง SMS ฟรี ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันนี้จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 5 พ.ย.53 

          นางวิไล เคียงประดู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส  กล่าวว่า  จากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น  เอไอเอสได้ระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยผู้บริหารและพนักงานได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดตั้งจุดให้บริการด้านการสื่อสารแก่ประชาชน แบ่งเป็นจุดใหญ่ๆ 4 จุด คือ บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สนามบินหาดใหญ่  และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ซึ่งในจุดอำนวยการนี้ได้จัดให้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับให้ประชาชนโทรฟรี และมีระบบชาร์จแบตเตอรี่เพื่อคอยให้บริการชาร์จไฟโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ประชาชน  

          นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้นำสถานีฐานแบบพกพา (Femto Cell)  ซึ่งคิดค้นโดยวิศวกรเอไอเอสไปให้บริการแก่ประชาชนในจุดต่างๆที่เป็นที่พำนักชั่วคราวของผู้ประสบภัย ทั่วอำเภอหาดใหญ่อีก 20 จุด ซึ่งในจุดต่างๆนี้ มีโทรศัพท์เคลื่อนที่คอยให้บริการประชาชนโทรฟรีรวมกว่า 400 เครื่อง  โดยสถานีฐานแบบพกพาส่วนหนึ่งจะถูกนำไปพร้อมกับพนักงานที่ลงพื้นที่ล่องเรือไปยังจุดที่น้ำท่วมและยังมีประชาชนติดค้างอยู่เพื่อให้บริการโทรฟรีและชาร์จไฟแบตเตอรี่  พร้อมๆกับการนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอีกในเบื้องต้นนี้จำนวน 500 ถุง  ตลอดจนเอไอเอสได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านบาทผ่านทางรายการครอบครัวข่าว 3  และยังคงร่วมเป็นช่องทางให้บริการผู้ใช้บริการในเครือข่ายเอไอเอสร่วมบริจาคเงินได้ผ่านทาง SMS หมายเลข 4567899 ครั้งละ 10 บาท

          สำหรับในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในเครือข่ายเอไอเอสนั้น  ในเบื้องต้นบริษัทฯได้เปิดให้ผู้ใช้บริการในระบบเครือข่ายเอไอเอสที่ใช้ในงานอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โทรฟรีและส่ง SMS ฟรีสำหรับการใช้บริการภายในประเทศ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันนี้ จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 53   รวมทั้งได้ยกเว้นการระงับสัญญาณการให้บริการสำหรับลูกค้าโพสต์เพดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและเพิ่มวันใช้งาน 30 วันให้แก่ลูกค้าในระบบพรีเพดที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมแล้วจำนวนกว่า 5 ล้านราย

           ส่วนสถานการณ์ด้านเครือข่ายเอไอเอสในเขตภาคใต้ขณะนี้ แม้บางส่วนจะยังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเพราะกระแสไฟฟ้ายังคงดับอยู่ แต่ทีมวิศวกรได้ใช้เครื่องปั่นไฟเข้าไปเสริมในพื้นที่สำคัญเพื่อให้ใช้งานได้ก่อนในเบื้องต้น  อย่างไรก็ตาม หากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติแล้ว สถานีฐานและเครือข่ายเอไอเอสก็จะสามารถให้บริการได้ตามปกติทันที

About Author

shyboy

shyboy

Partners