วันหมด เงินไม่หมด โดนยึดเงิน ร้องสิทธิขยายเวลาใช้งาน และทวงเงินคืนได้

โดย shyboy | 25 ตุลาคม 2553 เมื่อ 01:56 น. | อ่าน 3
สบท. เผย ดีแทคและทรูมูฟ ยอมขยายระยะเวลาการใช้งานให้ผู้บริโภคเป็น 1 ปีและคืนเงินให้ หลังผู้บริโภคระบบเติมเงินทยอยร้องเรียนเพราะถูกกำหนดวันหมดอายุ และถูกยึดเงิน

     สบท. เผย ดีแทคและทรูมูฟ ยอมขยายระยะเวลาการใช้งานให้ผู้บริโภคเป็น 1 ปีและคืนเงินให้ หลังผู้บริโภคระบบเติมเงินทยอยร้องเรียนเพราะถูกกำหนดวันหมดอายุ และถูกยึดเงิน
 
     นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงิน คือการถูกกำหนดวันการใช้งาน โดยผู้ให้บริการ เช่น เติมเงิน 50 บาทต้องใช้งานภายใน 5 วัน เติมเงิน 100 บาทต้องใช้งานภายใน 10 วัน หรือ 300 บาทอยู่ได้ 30 วัน  เท่ากับผู้บริโภคให้เงินล่วงหน้ากับผู้ให้บริการเบอร์ละ 300 บาทต่อเดือน หากใช้ไม่หมด หรือไม่เติมเงิน ก็จะถูกตัดสัญญาณและถูกยึดเงิน ที่ผ่านมา สบท. ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคมาตลอด โดยเฉพาะในเดือนนี้(ตุลาคม) มีผู้ร้องเรียนเรื่องระบบเติมเงินมากเป็นอันดับ 1 แต่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการ

     “ผู้บริโภคอยู่ในสถานะที่ถูกเร่งใช้ เร่งเติมเงินแล้วใช้ไม่หมด ไม่เติมเงินก็ถูกตัดสัญญาณ และยึดเงิน ซึ่งผู้ให้บริการไม่มีสิทธิทำเช่นนั้น ยกเว้นจะมีการกำหนดเงื่อนไขร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและหน่วยงานกำกับดูแล ที่ผ่านมา สบท. ได้พยายามหารือ เพื่อร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแต่ก็ไม่ได้รับข้อยุติจากผู้ให้บริการ ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการทำเช่นนี้จึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ในระหว่างนี้ผู้บริโภคจึงมีสิทธิร้องเรียน เพื่อเรียกวันการใช้งานและเงินคืนได้จากเครือข่ายผู้ให้บริการ หรือ จะร้องเรียนผ่าน สบท.ก็ได้”  ผอ.สบท.กล่าว

      นายประวิทย์กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาเมื่อวันหมดผู้ให้บริการใช้วิธีให้ผู้บริโภคใช้เงินในการซื้อวันเพิ่ม เช่น ดีแทคเสียค่าบริการ 2 บาทได้จำนวนวันเพิ่ม 30 วัน ทรูมูฟเสียค่าบริการ 3 บาทได้จำนวนวันใช้งาน 30 วัน ส่วนเอไอเอสไม่มีบริการนี้โดยตรง  อย่างไรก็ตามโดยสิทธิตามกฎหมายขณะนี้ ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อวัน เพราะเพียงแต่ร้องเรียนปัญหาการถูกกำหนดวันหมดอายุและการถูกยึดเงินค่าโทรที่ค้างอยู่ในบัตร ผู้ให้บริการก็จะเยียวยาให้กับผู้บริโภค

    “หากผู้บริโภคร้องเรียนปัญหานี้ ผู้ให้บริการจะเยียวยาให้ เช่น กรณีการกำหนดวันหมดอายุ บริษัทดีแทค จะขยายระยะเวลาการใช้งานให้เป็น 1 ปี เอไอเอส ขยายระยะเวลาการใช้งานให้ 90 วัน ทรูมูฟ ขยายระยะเวลาการใช้งานให้ 365 วัน ฮัทช์ ขยายระยะเวลาการใช้งานให้นับแต่วันที่ร้องเรียนจนถึงสิ้นปีนั้น เป็นต้น “ผอ.สบท.กล่าว

    นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถร้องเรียนเรื่องถูกระงับบริการเนื่องจากวันใช้งานหมดและต้องการเงินในระบบคืนได้ โดยทั้งบริษัทดีแทค เอไอเอส และทรูมูฟ จะดำเนินการให้ดังนี้หากถูกระงับบริการแต่หมายเลขโทรศัพท์ยังไม่ถูกนำไปให้ผู้ใช้รายใหม่  บริษัทจะเปิดสัญญาณโทรศัพท์ให้ตามปกติ และคืนเงินคงเหลือในระบบให้เต็มจำนวน แต่หากหมายเลขโทรศัพท์ถูกนำกลับไปใช้ใหม่แล้ว บริษัทจะคืนเงินคงเหลือให้กับผู้ร้องเต็มจำนวน หรือคืนเงินเข้าหมายเลขอื่นในเครือข่ายเดียวกันที่ผู้ร้องใช้งานอยู่   ส่วนฮัทช์ บริษัทจะเปิดสัญญาณโทรศัพท์ให้ตามปกติ พร้อมทั้งคืนเงินเข้าระบบทั้งแบบเต็มจำนวนและไม่เต็มจำนวน ขณะที่ แคท CDMA  หากหมายเลขโทรศัพท์ยังไม่ถูกนำกลับไปใช้ใหม่ บริษัทจะเปิดสัญญาณโทรศัพท์ให้ตามปกติ และคืนเงินคงเหลือเข้าระบบ แต่หากหมายเลขโทรศัพท์ถูกนำไปใช้ใหม่แล้ว จะคืนเงินคงเหลือในระบบให้ผู้ร้องในรูปแบบบัตรเติมเงิน

About Author

shyboy

shyboy

Partners