ฮัทช์ ห่วงใย ผู้ประสบอุทกภัย เปิดให้ลูกค้าส่งข้อความร้องทุกข์จากภัยพิบัติ ผ่าน SMS หมายเลข 4567891 โดยไม่ต้องเสียค่าส่ง

โดย shyboy | 21 ตุลาคม 2553 เมื่อ 03:45 น. | อ่าน 2
เนื่องจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ฮัทช์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้ประสบภัย เปิดให้ลูกค้า ส่งข้อความร้องทุกข์ผ่าน SMS (ข้อความ) ที่หมายเลข 4567891 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เนื่องจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ทางบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (หรือฮัทช์) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบ CDMA จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้ประสบภัย โดยฮัทช์ได้ร่วมกับ แคท เทเลคอม (กสท.) เปิดให้ลูกค้า ส่งข้อความร้องทุกข์ผ่าน SMS (ข้อความ) ที่หมายเลข 4567891 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งฮัทช์จะดำเนินการประสานความเดือดร้อนของประชาชน ไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยผู้ประสบภัยที่เป็นลูกค้าฮัทช์สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ฮัทช์ยังเปิดให้ลูกค้าที่ต้องการบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ผ่านระบบ SMS ที่หมายเลข 4567899 โดยส่งหนึ่งครั้งเท่ากับบริจาค 10 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ Contact Hutch โทร. 1128 หรือที่เว็บไซต์ www.hutch.co.th

About Author

shyboy

shyboy

Partners