ซีอีโอทรู รับโล่เกียรติยศ "บุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจเทคโนโลยีไอซีที" แห่งปี 2010

โดย shyboy | 20 ตุลาคม 2553 เมื่อ 17:55 น. | อ่าน 4
ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี มอบโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2010 แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี
มอบโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2010 แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  ซึ่งได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2010 ที่จัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆนี

About Author

shyboy

shyboy

Partners