ดีแทคเซ็นเตอร์พร้อมคู่ค้า และโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

โดย shyboy | 4 ตุลาคม 2553 เมื่อ 01:25 น. | อ่าน 15
"ด้วยใจเพื่อเด็กไทย" กิจกรรมส่งเสริมสังคมจากโครงการทำดีทุกวัน ดีแทคเซ็นเตอร์และคู่ค้าของดีแทคเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ รณรงค์ให้พนักงานและลูกค้าดีแทคทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่ทุกภาคทั่วไทย

“ด้วยใจเพื่อเด็กไทย” กิจกรรมส่งเสริมสังคมจากโครงการทำดีทุกวัน ดีแทคเซ็นเตอร์และคู่ค้าของดีแทคเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ รณรงค์ให้พนักงานและลูกค้าดีแทคทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่ทุกภาคทั่วไทยโดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สามารถระดมเงินบริจาคได้ยอดรวมทั้งสิ้น  426,781 บาท โดยดีแทคจะนำเงินดังกล่าวไปจัดสรรจำนวนเท่า ๆ กันมอบให้กับมูลนิธิ 5 แห่งใน 5 ภูมิภาคต่อไป ซึ่งเริ่มออกเดินสายทำดีเพื่อน้องยากไร้กว่า 500 คนที่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นที่แรกเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา นำโดย นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดีแทคเซ็นเตอร์ นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และคู่ค้าในเขตภาคกลางพร้อมด้วยพนักงานดีแทค เพื่อร่วมกันสร้างความบันเทิงและสีสันด้วย เกมส์ การละเล่น การแสดง และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกับมอบคอมพิวเตอร์มือสองสภาพดีและอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการศึกษาของเด็กในโรงเรียนอีกด้วย

กิจกรรมทำดี “ด้วยใจเพื่อเด็กไทย” มีกำหนดการจะเดินสายทำกิจกรรมในอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ณ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเล็กเนินเอฟเอ็ม จังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือที่ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก “บ้านนานา” จังหวัดเชียงราย ภาคอีสานที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดีแทคเซ็นเตอร์ กล่าวว่าดีแทคเซ็นเตอร์รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คู่ค้าทั่วประเทศของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่างๆ และพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมตั้งกล่องรับบริจาคในร้านดีแทคเซ็นเตอร์เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกันทำดีทุกวันในกิจกรรม “ด้วยใจเพื่อเด็กไทย” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สังคมที่ดีแทคเซ็นเตอร์จะดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และพัฒนางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสังคมไทยตลอดไป.

About Author

shyboy

shyboy

Partners