ทรู ภูมิใจองค์กรสื่อสารไทยรายเดียว รับรางวัล Thailand’s Most Innovative Companies 2010

โดย shyboy | 14 กันยายน 2553 เมื่อ 16:25 น. | อ่าน 65
ฯพณฯ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลบริษัท ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมกลุ่มธุรกิจบริการ Thailand’s Most Innovative Companies 2010 แก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ฯพณฯ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลบริษัท  ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมกลุ่มธุรกิจบริการ Thailand’s Most Innovative Companies 2010 แก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข  กรรมการผู้จัดการคอนเวอร์เจนซ์  กลุ่มบริษัททรู และกรรมการผู้จัดการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มทรูเป็นธุรกิจสื่อสารรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีความโดดเด่นด้านคอนเวอร์เจนซ์อันเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท 

ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Most Innovative Companies 2010: Innovation Leading to the Economic Recovery  เป็นโครงการจัดอันดับองค์กรที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย“ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมนำสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ” จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดำเนินการคัดเลือกจาก 480 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปีนี้ ธุรกิจที่มีนวัตกรรมโดดเด่น10 บริษัท แบ่งเป็นธุรกิจ Service  5 บริษัท คือ  ธนาคารกสิกรไทย,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน),  บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน),   บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)       และ ธุรกิจ
Non-Service 5 บริษัทประกอบด้วย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้รับมอบรางวัลสุดยอดบริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประเภทบริการ ประจำปี 2552 Thailand’s Most Innovative Companies 2009

About Author

shyboy

shyboy

Partners