พีซีทีเบี้ยวโปรฯ "เม้าท์ไม่อั้น" "เม้ากันให้มันส์" ยกเลิกสัญญากลางทาง ผู้ใช้บริการร้อนร้องสบท.

โดย shyboy | 13 กันยายน 2553 เมื่อ 11:50 น. | อ่าน 9
พีซีทีเบี้ยวโปรฯ "เม้าท์ไม่อั้น" "เม้ากันให้มันส์" ยกเลิกสัญญากลางทาง ผู้ใช้บริการร้อนร้องสบท. ผู้ใช้บริการร้อนร้องสบท. ระบุไม่เป็นธรรมเหมือนถูกโกง สบท.เปิดโอกาสให้บริษัทฯชี้แจงแต่ยังไร้คำตอบ

 พีซีทีเบี้ยวโปรฯ “เม้าท์ไม่อั้น” “เม้ากันให้มันส์” ยกเลิกสัญญากลางทาง  ผู้ใช้บริการร้อนร้องสบท. ระบุไม่เป็นธรรมเหมือนถูกโกง สบท.เปิดโอกาสให้บริษัทฯชี้แจงแต่ยังไร้คำตอบ

 นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมถึงขณะนี้มีผู้ใช้บริการ PCT จำนวนเกือบ ๔๐ ราย  ร้องเรียนเข้ามาที่สบท. เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ  we pct Promotion  “เม้าท์กันให้มันส์ทุกเครือข่ายนาน ๑ ปี ตลอด 24 ชั่วโมง” และ  “เม้าท์ไม่อั้น รีเทิร์น คุยมันส์ ทุกเครือข่าย นาน ๑ ปี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” โดยโปรโมชั่นนี้มีเงื่อนไขสำหรับลูกค้า we PCT ที่ซื้อ PLUS PHONE และ WE PHONE ในราคา 3,990 บาท และ 2,990 บาท จะได้รับสิทธิ์โทรไม่จำกัดทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง นาน 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ แต่ปรากฏว่า หลังจากสมัครใช้บริการไปได้ 3 เดือน กลับถูกยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าวทั้งหมด เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากผู้บริโภคที่สมัครใช้บริการก็เพราะต้องการใช้โปรโมชั่นนี้
  
 “ผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาระบุว่า รู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบ ถูกโกง และถ้าพูดกันถึงเรื่องความเป็นธรรมแล้ว  บริษัทควรที่จะคืนโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้ใช้บริการ เนื่องจากได้โฆษณาออกมาแล้วย่อมถือว่าเป็นสัญญาในการให้บริการ ถึงแม้บริษัทจะระบุว่า สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ในความเป็นจริง การที่จะกำหนดว่า สัญญาจะเปลี่ยนอย่างไรก็ได้ มันเป็นไปไม่ได้  เพราะตามประกาศ กทช. สัญญาจะเปลี่ยนแปลงต้องให้ผู้บริโภคยินยอมด้วย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงวนสิทธิเปลี่ยนฝ่ายเดียวไม่ได้ ดังนั้นถ้าบริษัทจะสงวนสิทธิยกเลิกโปรโมชั่น  บริษัทก็ต้องกำหนดว่าจะเยียวยาความเสียหายให้ผู้บริโภคอย่างไร” ผอ.สบท.กล่าว

 ที่ผ่านมา สบท. โดยหน่วยบริการประชาชน ได้ส่งเรื่องร้องเรียนนี้ให้กับผู้ให้บริการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และหาทางเยียวยาแก้ไขให้ผู้เดือดร้อน แต่บริษัทไม่ตอบกลับมา  ผอ.สบท. เปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ในตลาดโทรศัพท์ประจำที่ประเภท PCT มีผู้ใช้บริการอยู่ทั้งหมด 158,205 ราย ดังนั้นเชื่อว่า การยกเลิกโปรโมชั่น  2  รายการดังกล่าว น่าจะทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนไม่น้อย

About Author

shyboy

shyboy

Partners