คำชี้แจงจากดีแทค เกี่ยวกับ คณะอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษาระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคมฯ

โดย shyboy | 2 กันยายน 2553 เมื่อ 16:16 น. | อ่าน 3
บริษัทรับทราบจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าคณะอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษาระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคมฯ ได้จัดทำรายงานเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของบริษัทและได้แถลงข่าวพาดพิงถึงสถานะของบริษัทฯ

2 สิงหาคม 2553 – บริษัทรับทราบจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าคณะอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษาระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคมฯ ได้จัดทำรายงานเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของบริษัทและได้แถลงข่าวพาดพิงถึงสถานะของบริษัทฯ

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ขอชี้แจงว่าโดยข้อเท็จจริงแล้ว คณะอนุกรรมาธิการฯ มิได้มีอำนาจหน้าที่ ในการตัดสินเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการประมูล 3G   อีกทั้งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การประกอบธุรกิจของบริษัทก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทุกประการ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นองค์กรเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก็ได้ให้คำรับรองมาโดยตลอดอยู่แล้ว
 
อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดที่สุดโดยจะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะถือว่าการกล่าวหาบริษัทเช่นนี้เป็นเรื่องร้ายแรง โดยบริษัทจะพิจารณาดำเนินมาตรการต่างๆทางกฎหมายต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากในระยะนี้ บริษัทยังอยู่ในช่วงที่กทช.ห้ามมิให้ผู้ประกอบการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการประมูล ดังนั้นจึงเป็นการยากที่บริษัทจะสามารถระงับข่าวลือต่างๆเช่นนี้ได้ทันท่วงที บริษัทจึงใคร่ขอให้กทช.ได้โปรดเข้ามาให้ความกระจ่างในเรื่องกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประมูล 3G เพราะกทช.เป็นองค์กรเหมาะสมที่สุดที่จะขจัดความพยายามต่างๆที่จะขัดขวางกระบวนการประมูล 3G.

dtac’s statement

September 2, 2010 –  dtac is aware of the report and statement from the  “Sub-Committee on Communication and Telecommunication”  regarding dtac’s compliance with the Foreign Business Act.  

Total Access Communication PLC (dtac) would like to clarify the fact that the sub-committee has no authority to make any report or statement whatsoever regarding the Foreign Business Act or 3G bidding. The fact is that dtac is in full compliance with the Foreign Business Act and the Ministry of Commerce, the only authority who is in charge of the Foreign Business Act, has confirmed this.

dtac will look at this matter very seriously and will consider these allegations very seriously and evaluate different measures going forward. 

Since the company is under the “non disclosure “period, it’s difficult for dtac to further respond to rumors.  Therefore, dtac would like to urge NTC to step in and clarify the process of prequalification of bidding of 3G.  NTC is better placed to handle this sort of attempt to tamper the 3G auction process.

About Author

shyboy

shyboy

Partners