ทรู และ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจับมือสู่ E-University นำร่อง iCampus Solution พร้อมเครือข่ายไร้สายอัจฉริยะทั่วมหาวิทยาลัย

โดย shyboy | 31 สิงหาคม 2553 เมื่อ 02:17 น. | อ่าน 13
ทรู ส่งมอบระบบ iCampus Solution แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีเป้าหมายก้าวสู่ E – University เต็มรูปแบบ โดยทรู ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและติดตั้ง Wi-Fi จำนวน 300 จุด ซึ่งครอบคลุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงทั่วมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2553 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายพงศ์วิทย์ พงษ์ไพเชฐ (ยืนขวาสุด) รองผู้อำนวยการ สายงานโซลูชั่นลูกค้าธุรกิจ ส่งมอบระบบ iCampus Solution แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ (ยืนซ้ายสุด) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีเป้าหมายก้าวสู่ E – University เต็มรูปแบบ โดยทรู ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบและติดตั้ง Wi-Fi จำนวน 300 จุด ซึ่งครอบคลุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Wired LAN Network Infrastructure) ระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบ Security System with Logging System ระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย (Wireless LAN System) และระบบสายสัญญาณไฟเบอร์ออพติค (Cabling System) เชื่อมต่อระหว่างตึกครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการศึกษา การทำงาน และการให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ยิ่งไปกว่านั้น ทรู ยังเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย หลังการติดตั้งให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย

About Author

shyboy

shyboy

Partners