แอลจี ชวนส่งต่อความรู้สึกดีๆ ถึงคนที่คุณรัก ในกิจกรรม "แอลจี แสนทวีต แสนรัก"

โดย shyboy | 30 สิงหาคม 2553 เมื่อ 14:45 น. | อ่าน 4
LG เปิดตัวกิจกรรม "แอลจี แสนทวีต แสนรัก" ครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ถึงคนที่คุณรัก ในรูปแบบอินเทอร์แอ็คทีฟดิจิตอล ผ่านจอแอลจี แอลอีดี ขนาดยักษ์แห่งแรกใจกลางกรุงเทพ

30 สิงหาคม 2553 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวกิจกรรม “แอลจี แสนทวีต แสนรัก” ครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้คุณถ่ายทอดความรู้สึกดีๆ ถึงคนที่คุณรัก ในรูปแบบอินเทอร์แอ็คทีฟดิจิตอล ผ่านจอแอลจี แอลอีดี ขนาดยักษ์แห่งแรกใจกลางกรุงเทพ พร้อมร่วมสมทบทุนมูลนิธิเด็ก เพื่อส่งต่อความรัก ความห่วงใยสู่เด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคม

กิจกรรม “แอลจี แสนทวีต แสนรัก” เกิดจากความมุ่งมั่นของแอลจีในการเติมเต็มความสุขให้กับสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บอกความในใจถึงคุณแม่ และคนที่คุณรัก โดยผ่านจอแอลจี แอลอีดีขนาดยักษ์แห่งแรก บนหลังคาสยามเซ็นเตอร์ อันนับเป็นกิจกรรมอินเทอร์แอ็คทีฟดิจิตอลทวีตบอร์ดรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถทวีตข้อความและรูปภาพถึงคุณแม่ หรือคนที่คุณรักได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1.    ทวีตข้อความและรูปภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lg.com/th/lgledwall
2.    ส่งเอสเอ็มเอส โดยพิมพ์ LG เว้นวรรคและตามด้วยข้อความ แล้วส่งมาที่หมายเลข 450 4333

สำหรับทุกๆ ข้อความที่เข้าร่วมกิจกรรม แอลจีจะร่วมสมทบทุนข้อความละ 3 บาท เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิเด็ก โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของแอลจีในการเติมเต็มความสุขให้กับผู้คนในสังคม ตามแนวคิด Life’s Good ที่ยึดมั่นเสมอมา เราจึงได้จัดกิจกรรม “แอลจี แสนทวีต แสนรัก” ขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย ที่สำคัญ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสร่วมกับแอลจีทำบุญให้แก่มูลนิธิเด็ก ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเติมเต็มอนาคตของพวกเขาให้สดใส อันนับเป็นความภาคภูมิใจของแอลจีที่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาสในสังคม”

มาร่วมส่งต่อความรู้สึกดีๆ ถึงคนที่คุณแม่ และคนที่คุณรัก ในกิจกรรม “แอลจี แสนทวีต แสนรัก” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกับแอลจี ได้ที่เว็บไซต์ http://www.lg.com/th/lgledwall ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2553

About Author

shyboy

shyboy

Partners