CAT AIS dtac ลงนามการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เดินหน้าเข้าสู่ระบบไอซี ตามประกาศและหลักเกณฑ์ กทช

โดย shyboy | 26 สิงหาคม 2553 เมื่อ 17:48 น. | อ่าน 93
กสท โทรคมนาคม ร่วมกับ เอไอเอส และดีแทค ได้ร่วมลงนามในสัญญาการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge – IC) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกติดต่อระหว่างโครงข่ายได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

         วันนี้ (26 สิงหาคม 2553) นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นาย วิเชียร  เมฆตระการ  หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS   และ นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac ได้ร่วมลงนามในสัญญาการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge – IC) โดยมีนายพิทยาพล จันทนะสาโร  รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

         การลงนามการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge – IC) เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 2 คู่ประกอบด้วย CAT กับ AIS และ CAT กับ dtac ซึ่งต่างมีเจตนารมณ์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการจากการโทรข้ามเครือข่าย ซึ่งมีสาเหตุมาจากวงจร
เชื่อมโยงตรง มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการรองรับการเรียกของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

         ทั้งนี้การลงนามสัญญา IC ของผู้ประกอบการทั้ง 3 รายนี้ จะเป็นหลักประกันได้ว่าผู้ใช้บริการสามารถเรียกติดต่อระหว่างโครงข่ายได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังถือเป็นการดำเนินการตามประกาศของ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายที่ได้รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาภายใต้การกำกับดูแลของ กทช. จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว

         “ความร่วมมือในการใช้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ของผู้ประกอบการทั้งสามรายในวันนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย อันเป็นความพยายามของทุกฝ่ายเพื่อทำให้ระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบทุกรายสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการต่างจะต้องแข่งขันและเร่งพัฒนาคุณภาพของโครงข่ายของตนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขี้น และนั่นย่อมจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการแข่งขันได้อย่างเต็มที่”

About Author

shyboy

shyboy

Partners